Η Αγορά Απορρίπτει την Βάση Κόστους

Οι τιμές του Bitcoin έχουν απορριφθεί από μια σειρά επιπέδων, που σχετίζονται τόσο με τους παλιούς Κατόχους από τον κύκλο 2021-22, όσο και με την ομάδα των Whales. Η αποκόμιση κερδών έχουν αρχίσει να λαμβάνουν χώρα, αν και παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα με βάση τα ιστορικά πρότυπα.

Η Αγορά Απορρίπτει την Βάση Κόστους

Η αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων διαπραγματεύτηκε χαμηλότερα αυτή την εβδομάδα, με το Bitcoin να πέφτει από το υψηλό των $23,871 στο εβδομαδιαίο χαμηλό των $22,199. Όπως θα συζητήσουμε σε αυτή την έκδοση, το εβδομαδιαίο υψηλό συμπίπτει με διάφορα σημαντικά ψυχολογικά πραγματοποιημένα επίπεδα τιμών που σχετίζονται τόσο με τους Παλαιότερους κατόχους (Older holders), από τον προηγούμενο κύκλο, όσο και με οντότητες-whales (φάλαινες) που δραστηριοποιούνται από τον κύκλο του 2018.

Σε αυτή την έκδοση, θα διερευνήσουμε αυτές τις διάφορες πραγματοποιηθείσες τιμές, καθώς και τους δείκτες που σχετίζονται με τις εισροές κεφαλαίων, τον όγκο των μεταβιβάσεων και τη ανάληψη κερδών που εμφανίζονται, καθώς η αγορά προσπαθεί να κάνει την μετάβαση από την πτωτική περιοχή.


🪟 Δείτε όλα τα διαγράμματα που καλύπτονται σε αυτή την έκθεση στο The Week On-chain Dashboard.


🔔 Οι έξυπνες ιδέες που παρουσιάζονται σε αυτή την έκδοση μπορούν να οριστούν μέσα στο Glassnode Studio.

🏴‍☠️ Το The Week On-chain μεταφράζεται στα Ισπανικά, Ιταλικά, Κινέζικα, Ιαπωνικά, Τουρκικά, Γαλλικά, Πορτογαλικά, Φαρσί, Πολωνικά, Αραβικά, Ρωσικά, Βιετναμέζικα και Ελληνικά.

📽️ Επισκεφθείτε και εγγραφείτε στο κανάλι μας στο You tube ή επισκεφθείτε το Video Portal για περισσότερα βίντεο και μαθήματα σχετικά με τις μετρικές.


Αγώνες Αγοράς με τη Βάση Κόστους

Εκτός από τους παραδοσιακούς τεχνικούς δείκτες, τα μοντέλα τιμολόγησης που βασίζονται στις αρχές της αλυσίδας μπορούν να αποτελέσουν ισχυρά εργαλεία για την εκτίμηση των ορίων της προσφοράς και της ζήτησης.

Μεταξύ των διαφόρων μοντέλων αποτίμησης εντός της αλυσίδας, η μέση τιμή απόκτησης των διαφόρων ομάδων στην οικονομία του Bitcoin, παρέχει μια εκτίμηση των τιμών που είναι ψυχολογικά σημαντικές. Το παρακάτω διάγραμμα συγκρίνει αυτές τις εκτιμήσεις της βάσης κόστους (Πραγματοποιημένη Τιμή - Realized Price) σε τρεις ομάδες:

 • 🔴 Πραγματοποιημένη Τιμή Νέου Αποθέματος (Young Supply Realized Price) ($21.0k), η οποία είναι η μέση τιμή των νομισμάτων που έχουν αλλάξει χέρια τους τελευταίους ~6 μήνες.
 • 🟠 Πραγματοποιημένη Τιμή Αγοράς (Market Realized Price) ($19.8k), η οποία είναι η μέση τιμή όλων των κατόχων νομισμάτων.
 • 🔵 Πραγματοποιημένη Τιμή Παλαιού Αποθέματος (Old Supply Realized Price) ($23.5k), η οποία είναι το μέσο κόστος απόκτησης των νομισμάτων που κατέχονται για τουλάχιστον ~6 μήνες.

Βλέπουμε ότι αυτήν την εβδομάδα, οι τιμές spot (άμεσης απόδοσης) απορρίφθηκαν από τα επίπεδα που συμπίπτουν με την Πραγματοποιημένη Τιμή Παλαιού Αποθέματος (Old Supply Realized Price). Πολλά από αυτά τα παλαιά νομίσματα κατέχονται από αγοραστές του κύκλου 2021-22, οι οποίοι βρίσκονται σε ζημία.

🔔 Έξυπνη Ιδέα: Περνώντας η τιμή τα $23.5k  θα αντανακλά ένα ράλι πάνω από την Πραγματοποιημένη Τιμή Παλαιού Αποθέματος (Old Supply Realized Price), θέτοντας τον μέσο κάτοχο σε όλες τις ομάδες ξανά σε κέρδη.

Live Advanced Workbench

Συμπληρωματικά με τις ομάδες που χωρίζονται ανάλογα τον χρόνο απόκτησης νομισμάτων, η συμπεριφορά των επενδυτών μπορεί επίσης να αξιολογηθεί με βάση τις ομάδες μεγέθους πορτοφολιού. Μεταξύ όλων των γνωστών οντοτήτων στο οικοσύστημα του Bitcoin, οι Whales (που κατέχουν πάνω από 1k BTC) είναι συχνά στο επίκεντρο της προσοχής των κερδοσκόπων.

Το παρακάτω διάγραμμα περιγράφει τις μέσες τιμές απόκτησης για την ομάδα των whale, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα νομίσματα που εισέρχονται και εξέρχονται από τα ανταλλακτήρια. Τα ίχνη ξεκινούν τη μέτρηση από τα ακόλουθα μεγάλα κατώτατα σημεία της αγοράς, επιδιώκοντας να παρέχουν την πιο ευνοϊκή μέση τιμή απόκτησης για κάθε εποχή του κύκλου.

 • 🟡 Από τον Ιούλιο του 2017, η έναρξη της Binance.
 • 🔴 Από τον Δεκέμβριο του 2018, στο χαμηλό του κύκλου της πτωτικής αγοράς του 2018.
 • 🔵 Τον Μάρτιο του 2020, στο κατώτατο σημείο του ξεπουλήματος λόγω COVID.

Και οι τρεις υπό-ομάδες των Whales είδαν τις συμμετοχές τους να οδηγούνται σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές όταν η αγορά έπεσε κάτω από τα ~ $18k στις αρχές Νοεμβρίου 2022. Είναι αξιοσημείωτο ότι η πρόσφατη ανάκαμψη σταμάτησε στην κατά προσέγγιση βάση κόστους των whales της εποχής του Δεκ-2018+ 🔴 ($23,8k), που συμπίπτει με την Πραγματοποιημένη Τιμή Παλαιού Αποθέματος (Old Supply Realized Price).

🗜️Workbench Tip: Η μέση βάση κόστους μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας το συνολικό άθροισμα του Όγκου Αναλήψεων από Ανταλλακτήρια (Exchange Withdrawal Volume) [USD] και ορίζοντας μια καθορισμένη ημερομηνία έναρξης cumsum(m1,since?).

Live Professional Workbench

Η τρέχουσα κατάσταση της αγοράς μπορεί εύλογα να περιγραφεί ως Μεταβατική Περίοδος, η οποία συνήθως εμφανίζεται στα μεταγενέστερα στάδια μιας πτωτικής αγοράς. Αυτός ο ισχυρισμός μπορεί να παρατηρηθεί στη μετρική των Καθαρών Μη Πραγματοποιημένων Κερδών/Ζημιών (Net Unrealized Profit/Loss, NUPL).

Από τα μέσα Ιανουαρίου, ο εβδομαδιαίος μέσος όρος της NUPL (Καθαρών Μη Πραγματοποιημένων Κερδών/Ζημιών (Net Unrealized Profit/Loss) έχει μετατοπιστεί από μια κατάσταση καθαρής μη πραγματοποιηθείσας ζημιάς σε μια θετική κατάσταση. Αυτό δείχνει ότι ο μέσος κάτοχος Bitcoin κατέχει τώρα ένα καθαρό μη πραγματοποιημένο κέρδος μεγέθους περίπου 15% της κεφαλαιοποίησης της αγοράς. Αυτό το μοτίβο μοιάζει με μια δομή της αγοράς που ισοδυναμεί με μεταβατικές περιόδους σε προηγούμενες πτωτικές αγορές 🟧.

Μπορούμε επίσης να υπολογίσουμε τα χαμένα νομίσματα αφαιρώντας το μη πραγματοποιημένο κέρδος που έχει κλειδωθεί στο τμήμα του αποθέματος ηλικίας 7 ετών και άνω, επιστρέφοντας μια προσαρμοσμένη παραλλαγή αυτής της μετρικής (aNUPL) 🔵. Με αυτή τη μετρική, η αγορά βρίσκεται μόλις και μετά βίας κάτω από το σημείο ισορροπίας (break-even) και θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι βρίσκεται ακόμη εντός της επικράτειας μιας πτωτικής αγοράς.

🪟 Σχετικό ταμπλό: Το ταμπλό Recovering From a Bitcoin Bear έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί πού μπορεί να εξελίσσεται μια βιώσιμη και πολύπλευρη ανάκαμψη.

Live Advanced Workbench

Μια Ώθηση προς τη Σωστή Κατεύθυνση

Ένα κλασικό σημάδι της αυξανόμενης υιοθέτησης σε μια εποικοδομητική μεταβατική περίοδο είναι η προσέλκυση και η εισροή νέων κεφαλαίων στην αγορά. Μπορούμε να διερευνήσουμε περαιτέρω αυτή την αλλαγή στη δυναμική μέσω της μετρικής του Όγκου Μεταβιβάσεων (Transfer Volume), η οποία τείνει να αυξομειώνεται με το συνολικό επίπεδο κεφαλαίου στην αγορά.

Η μετρική που ακολουθεί συγκρίνει τον μηνιαίο μέσο όρο 🔴 όγκου μεταβιβάσεων έναντι του ετήσιου μέσου όρου 🔵 για να υπογραμμίσει τις σχετικές μετατοπίσεις στο κυρίαρχο συναίσθημα και να βοηθήσει στον εντοπισμό του πότε γυρίζει η παλίρροια για τη δραστηριότητα του δικτύου.

Από τις αρχές Ιανουαρίου, ο μηνιαίος Όγκος Μεταβιβάσεων (Transfer Volume) έχει αυξηθεί κατά 79% σε $9.5B την ημέρα. Ωστόσο, αυτό παραμένει σημαντικά κάτω από τον ετήσιο μέσο όρο, αν και αυτός ο μακροπρόθεσμος μέσος όρος, επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό, δυστυχώς, από ένα μεγάλο ποσό που σχετίζεται με το ξεπούλημα του FTX/Alameda (όπως σημειώνεται στην 3η Εβδομάδα).

🔔 Έξυπνη Ιδέα: Η μετρική Transfer Volume (Όγκος Μετεβιβάσεων) [USD] (30D-SMA) που ξεπερνά τα ~$36B θα σηματοδοτούσε την επιστροφή των ισχυρών παλιρροιών κεφαλαίου.

Live Advanced Workbench

Μπορούμε να συμπληρώσουμε αυτή την παρατήρηση με ένα παρόμοιο δυναμικό διάγραμμα που σχετίζεται ειδικά με τον όγκο των συναλλαγών στην αλυσίδα, καθώς οι επενδυτές και οι traders γίνονται συνήθως πιο ενεργοί καθώς εισέρχεται κεφάλαιο. Με αυτή τη μετρική, μπορούμε να παρατηρήσουμε έναν πολύ πιο κοντινό μηνιαίο και ετήσιο μέσο όρο, με την δυναμική να αρχίζει να αυξάνεται. Ο μηνιαίος μέσος όρος για τις ροές των ανταλλακτηρίων έχει αυξηθεί κατά 34% από τις αρχές Ιανουαρίου, ωστόσο, παραμένει κάτω από τον ετήσιο μέσο όρο των $1.64B ανά ημέρα.

🔔Έξυπνη Ιδέα: Η μετρική Exchange Inflow ή Outflow Volume (Όγκος Εισροών και Εκροών από Ανταλλακτήρια) [USD] (30D-SMA) που ξεπερνά τα $1,6B/ημέρα θα σηματοδοτούσε θετική δυναμική στις ροές που σχετίζονται με τα ανταλλακτήρια, ξανά πάνω από το ετήσιο βασικό επίπεδο.

Live Advanced Workbench

Λήψη Κερδών

Καθώς περισσότεροι όγκοι νομισμάτων αρχίζουν να κινούνται στο δίκτυο, μπορούμε να συμβουλευτούμε τη μετρική aSOPR (Adjusted Spent Output Profit Ratio - Προσαρμοσμένη Αναλογία Κέδρους Εξόδου που Δαπανήθηκε) για να εκτιμήσουμε το μέσο κέρδος (ή τη ζημία) που πραγματοποίησαν οι συναλλασσόμενοι. Ο μέσος όρος 14 ημερών της aSOPR διαπραγματεύεται τώρα πάνω από την τιμή 1,0 σε σταθερή βάση για 40 ημέρες μέχρι στιγμής 🟩.

Το μοτίβο αυτό υπογραμμίζει την πρώτη συνεχή έκρηξη αναλήψεων κερδών από τον Μάρτιο του 2022 και αντικατοπτρίζει μια σημαντική επιστροφή εισερχόμενων κεφαλαίων που αρκεί για να απορροφήσει τα κέρδη που αποκομίστηκαν.

Η επιστροφή της aSOPR που διαπραγματεύεται πάνω από το 1,0 σε διαρκή βάση είναι ένα τυπικό χαρακτηριστικό καθώς η αγορά ανέκαμψε από μια περίοδο βαθιών και εκτεταμένων απωλειών.


Live Advanced Metric

Με τον υπολογισμό της αναλογίας μεταξύ των πραγματοποιηθέντων κερδών και ζημιών, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η κερδοφορία έχει μετατοπιστεί ξανά προς μια μεταβατική φάση. Στα μέσα Ιανουαρίου ξεκίνησε ένα καθεστώς με κυρίαρχο το κέρδος, οδηγώντας την μετρική Αναλογία Πραγματοποιημένου Κέρδους/Ζημίας (Realized P/L Ratio) πάνω από το 1.

Είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχει ένα ευδιάκριτο ανώτερο όριο για την μετρική Αναλογία Πραγματοποιημένου Κέρδους/Ζημίας (Realized P/L Ratio) γύρω στο 2,0, το οποίο τείνει να λειτουργεί ως επίπεδο αντίστασης σε πτωτικές αγορές, καθώς η ανάληψη κερδών υπερκαλύπτει την αδύναμη ζήτηση. Η υπέρβαση αυτού του επιπέδου μπορεί να παρέχει έναν πιο ισχυρό δείκτη για αυξανόμενες εισροές κεφαλαίων.

🔔 Έξυπνη Ιδέα: Όταν η Realized P/L Ratio (14D-EMA) περνά πάνω από το 2,0 μπορεί να υποδηλώνει ότι μια συνεχής εισροή νέων κεφαλαίων απορροφά τη λήψη κερδών. Αντίθετα, η υποχώρηση κάτω από το 1,0 υποδηλώνει ότι οι πραγματοποιηθείσες ζημίες κυριαρχούν και πάλι, υποδηλώνοντας ενδεχομένως εξασθένηση του κλίματος.

Live Advanced Metric

Ανάλυση Πλευράς Πώλησης

Εστιάζοντας στο πρόσφατο ράλι της αγοράς, μπορούμε να δούμε ότι το μερίδιο του αποθέματος που κατέχουν οι νέοι επενδυτές, οι οποίοι τώρα έχουν κέρδη, αυξήθηκε από περίπου 2,5% (βασική τιμή της πτωτικής αγοράς) σε πάνω από 15%. Αυτό το μοτίβο θυμίζει την προηγούμενη ανάκαμψη από το χαμηλό της πτωτικής αγοράς του 2018-19 🟦, και παρέχει μια εικόνα του όγκου των νομισμάτων που άλλαξαν χέρια τους τελευταίους μήνες.

Live Professional Metric

Μπορούμε επίσης να μετρήσουμε την επιρροή αυτών των νέων επενδυτών παρατηρώντας τον όγκο που στάλθηκε στα ανταλλακτήρια και ο οποίος ήταν είτε κερδοφόρος είτε ζημιογόνος. Εδώ μπορούμε να δούμε τα εξής:

1- Η αναλογία του Βραχυπρόθεσμου όγκου σε κέρδη έναντι ζημιών που αποστέλλονται στα ανταλλακτήρια κορυφώθηκε σε 2,75x στις αρχές Φεβρουαρίου, που ισοδυναμεί με το Ιστορικό Υψηλό (ATH) του Οκτωβρίου 2022.

2- Ο συνολικός όγκος των νομισμάτων των Βραχυπρόθεσμων Κατόχων (STH) που αποστέλλονται σήμερα στα ανταλλακτήρια είναι περίπου 16k BTC ανά ημέρα και μοιράζονται περίπου 50:50             σε Κέρδη: Ζημία.

Σχετικά μιλώντας, αυτός παραμένει ένας σχετικά χαμηλός συνολικός όγκος νομισμάτων που αποστέλλονται στα ανταλλακτήρια σε σύγκριση με τον κύκλο 2020-23.

Live Professional Workbench

Τέλος, μπορούμε να αξιολογήσουμε την μετρική MVRV (Market-Value-to-Realized-Value - Κεφαλαιοποίηση Αγοράς προς Πραγματοποιημένη Τιμή) του Βραχυπρόθεσμου Κατόχου (Short-Term Holder MVRV) για να εκτιμήσουμε το σχετικό μη πραγματοποιημένο κέρδος που κατέχουν οι STH. Όπως συζητήθηκε την 7η Εβδομάδα, η πιθανότητα οι Βραχυπρόθεσμοι Κάτοχοι να λαμβάνουν κέρδη τείνει να αυξάνεται σε περιόδους όπου ο μέσος Βραχυπρόθεσμος Κάτοχος είναι 20%+ σε χρήμα, επιστρέφοντας την STH-MVRV πάνω από 1,2.

Η πρόσφατη απόρριψη στο επίπεδο των $23.8k συντονίζεται με αυτή τη δομή, καθώς ο δείκτης STH-MVRV έπιασε τιμή 1,2 πριν σταματήσει. Εάν η αγορά επιστρέψει στα $19.3k, θα επαναφέρει την STH-MVRV στην τιμή 1,0 και θα υποδείξει ότι οι τιμές spot έχουν επιστρέψει στη βάση κόστους αυτής της ομάδας νέων αγοραστών.

🔔 Έξυπνη Ιδέα: Η μετρική STH-MVRV (7D-SMA) φτάνοντας σε μια τιμή 1,0 θα σηματοδοτήσει ότι η τιμή έχει επιστρέψει στη μέση βάση κόστους του Βραχυπρόθεσμου Κατόχου και στο επίπεδο ισορροπίας (break even).

Live Advanced Workbench

Συμπέρασμα

Η οικονομία του Bitcoin αντιδρά συχνά όχι μόνο στα επίπεδα που παρατηρούνται ευρέως στην παραδοσιακή τεχνική ανάλυση, αλλά και στα ψυχολογικά επίπεδα βάσης κόστους των διαφόρων ομάδων επενδυτών που εκτυπώνονται στην αλυσίδα. Αυτό λαμβάνει χώρα όχι μόνο σε σχέση με την πραγματοποιηθείσα τιμή τους, αλλά και όσον αφορά τον βαθμό κέρδους και ζημίας που κατέχουν εντός του αποθέματός τους.

Από αυτό το πρίσμα, η αγορά βρίσκεται σήμερα σε μια μεταβατική περίοδο, η οποία οριοθετείτε πάνω από την Πραγματοποιημένη Τιμή Παλαιότερου Αποθέματος (Realized Price of Older Supply) καθώς επίσης και από τη μέση Whale που είναι ενεργή από τον πάτο του κύκλου του 2018. Έχουμε δει ένα αρχικό κύμα εισροής κεφαλαίων στο χώρο, που παρατηρείται μέσω της ανάληψης κερδών. Ωστόσο, αυτό το κύμα κεφαλαίου είναι ακόμη πολύ μικρό σε κλίμακα και παραμένει ιστορικά ελαφρύ σε συνολικό όγκο νομισμάτων σε κίνηση.


Αποποίηση ευθυνών: Η παρούσα έκθεση δεν παρέχει επενδυτικές συμβουλές. Όλα τα δεδομένα παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Καμία επενδυτική απόφαση δεν πρέπει να βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται εδώ και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις δικές σας επενδυτικές αποφάσεις.


Μεταφρασμένα Κανάλια

Είμαστε περήφανοι που εγκαινιάσαμε νέα κοινωνικά κανάλια για:


 • Ακολουθήστε μας στο Twitter
 • Συμμετέχετε στο κανάλι μας στο Telegram
 • Επισκεφτείτε το  Glassnode Forum για μακροσκελείς συζητήσεις και αναλύσεις.
 • Για on-chain μετρικές, πίνακες ελέγχου και ειδοποιήσεις, επισκεφτείτε το  Glassnode Studio
 • Για αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις, on-chain μετρικές και δραστηριότητα στα ανταλλακτήρια, επισκεφτείτε το Glassnode Alerts Twitter