Zmienność w spoczynku

Rynek aktywów cyfrowych przywitał nowy rok… śpiąc. Zrealizowana zmienność dwóch głównych aktywów spadła do ekstremalnie niskich poziomów. Takie okresy historycznie poprzedzały gwałtowne ruchy rynkowe, a przeszłe przykłady zapowiadały zarówno spadki notowań aktywów o połowę, jak i rozpoczynały hossy.

Zmienność w spoczynku

Rynek aktywów cyfrowych rozpoczął nowy rok… śpiąc. Od czasu naszego ostatniego newslettera z 12 grudnia (dostępnego tutaj) rynek znajduje się prawie dokładnie tam, gdzie go zostawiliśmy.

Biorąc to pod uwagę, w imieniu całego zespołu Glassnode mamy nadzieję, że mieliście owocny urlop, a my witamy was z powrotem w serii Cotygodniowych Analiz On-chain już w roku 2023.

Rzadko spotykanym zjawiskiem jest, aby Bitcoin utrzymywał się w przedziale cenowym zaledwie 557$ przez ponad trzy tygodnie, z najwyższą ceną (16 900$) zaledwie 3,4% powyżej najniższego przedziału 16 400$. Koniec roku jest zwykle okresem spokojnym dla wszystkich rynków i w tym przypadku przestrzeń aktywów cyfrowych nie była wyjątkiem.

W pierwszej edycji naszego newslettera w tym roku poruszymy następujące tematy:

  • Ekstremalnie niska zrealizowana zmienność, która historycznie poprzedzała gwałtowne ruchy na rynku (w obu kierunkach), z ostatnimi przykładami z listopada 2018 i kwietnia 2019 roku,
  • Kruchość aktywności on-chain dla BTC i ETH, zbieżna z niską ogólną zmiennością rynku i ustanawiająca słaby punkt odniesienia na nowy rok,
  • Spadki zrealizowanej kapitalizacji wskazują, że rok 2022 jest bez wątpienia jedną z najgłębszych jak dotąd bess pod względem strat kapitałowych.

🪟 Wszystkie wykresy omówione w tym raporcie znajdziesz w Pulpicie Cotygodniowej Analizy Danych On-chain.

🔔 Pomysły Na Alert prezentowane w tym raporcie można ustawić w Glassnode Studio.


🏴‍☠️ Newsletter Cotygodniowej Analizy Danych On-chain jest tłumaczony na hiszpański, włoski, chiński, japoński, turecki, francuski, portugalski, perski, arabski, wietnamski i grecki.

📽️ Odwiedź i zasubskrybuj nasz kanał YouTube lub odwiedź nasz portal wideo, aby uzyskać więcej treści wideo i samouczków dotyczących wskaźników.


Rynek Bitcoina słynie ze swojej zmienności, jednakże przerwa świąteczna była wyjątkowo spokojna. Zrealizowana zmienność dla BTC w ciągu ostatniego miesiąca spadła do wieloletnich dołków na poziomie 24,6%, dla których jest bardzo niewiele okresów o podobnych poziomach (zaznaczone na 🟦). Jednak wszystkie poprzednie przykłady poprzedzały okresy znacznie wyższej zmienności, przy czym większość poprzedzała wzrosty, a tylko jeden (listopad 2018) radykalne spadki

  • Początki hossy w latach 2012-13, gdy ceny BTC wynosiły od 5 do 14 USD.
  • Późna bessa w 2015 roku i na kilku etapach hossy w 2016 roku.
  • Listopad 2018 bezpośrednio poprzedzający spadek o -50% w ciągu 1 miesiąca.
  • Kwiecień 2019 r. przed rajdem z 4 200$ do szczytu wynoszącego 14 000$ w lipcu 2019 r.
  • Lipiec 2020 prowadzący do tego, co stało się hossą 2020-21 i wzrostu notowań do 64 000$.
Zaawansowany wykres interaktywny

W przypadku ETH tak spokojnych okresów, podczas których miesięczna zrealizowana zmienność spadła do 39,8%, jest historycznie jeszcze mniej. Wszystkie poprzednie przypadki podobnie niskiej zmienności rynkowej również poprzedzały skrajną zmienność, przy czym głównymi przykładami są tutaj listopad 2018 (spadek o -58%) i lipiec 2020 roku (hossa 2020-21).

Zaawansowany wykres interaktywny

Kruchy bazowy punkt odniesienia Bitcoina

Skupiając naszą uwagę na przestrzeń aktywności on-chain, widzimy, że po fiasku FTX nastąpił krótkotrwały wzrost liczby nowych adresów Bitcoina, ale od tego czasu trend ten zauważalnie się uspokoił. Średnia miesięczna 🔴 Nowych Adresów powraca do linii bazowej średniej rocznej 🔵, co wskazuje, że wykorzystanie sieci nie doświadczyło jeszcze przekonującego i trwałego ożywienia.

Dynamika wskaźników aktywności on-chain jest potężnym narzędziem do monitorowania poprawy fundamentów sieci, przy czym okres 2019-2020 jest kluczowym przykładem z przeszłości.

🗜️ Wskazówka Workbench: Istnieje kilka podobnych wskaźników momentum dostępnych jako Koncepty Workbench, wymienione są one w sekcji Wskaźniki Ekonomiczne.

🔔 Pomysł na alert: Spadek przyrostu nowych adresów (30D-SMA) poniżej 405 000/dzień może sygnalizować pogorszenie aktywności on-chain i powrót do negatywnego momentum.

Zaawansowany wykres interaktywny

Pomimo tego krótkiego wybuchu aktywności adresowej, całkowita wartość kapitału w USD przetwarzanego przez sieć Bitcoina spada gwałtownie. Dzienny wolumen transferów spadł z poziomu ~ 40 mld USD w trzecim kwartale 2022 roku do zaledwie 5,8 mld USD dziennie.

To poziomy dziennych wolumenów transferów ostatnio widziane przed hossą w 2020 roku i w dużej mierze wskazują na wycofanie kapitału instytucjonalnego przepływającego przez sieć.

Zaawansowany wykres interaktywny

Widzimy to we względnym rozbiciu wolumenu transferów, gdzie dominacja transakcji o wartości ponad 10 mln USD była głównym czynnikiem tego spadku. Transfery dużych rozmiarów spadły z 42,8% dominacji przed upadkiem FTX do zaledwie 19,0% obecnie.

Sugeruje to znaczny zastój w przepływach kapitału o wielkości instytucjonalnej i być może poważne zachwianie zaufania wśród tej grupy inwestorów. Może to również częściowo i niestety odzwierciedlać zatrzymanie wątpliwych przepływów kapitału związanych z podmiotami FTX/Alameda.

Profesjonalny wykres interaktywny

Popyt na przestrzeń blokową Bitcoina nadal jest słaby, a presja wzrostowa na rynku opłat Bitcoina znikoma. 4-letni Z-Score przychodów górników nie poczynił jeszcze żadnych godnych uwagi postępów z powrotem w kierunku dodatniego terytorium i pozostaje -0,67 odchylenia standardowego poniżej średniej.

🗜️ Wskazówka Workbench: Ten wykres wykorzystuje 4-letni Z-Score, wykorzystując funkcje średniej ruchomej sma(m1,1460) i odchylenia standardowego std(m1,1460).

Zaawansowany wykres interaktywny

Tę cichą aktywność on-chain można również zaobserwować w kompresujących się przepływach giełdowych denominowanych w USD zarówno dla BTC, jak i ETH. Poniższy wykres przedstawia wpływy (+ve) i odpływy (-ve) dla Bitcoina 🟠 i Etheru 🔵 związane z podmiotami giełdowymi, które monitorujemy.

Wolumeny wpływu Bitcoinów wynoszą obecnie od 350 do 400 mln USD dziennie, co jest dalekie od wielomiliardowych poziomów obserwowanych w latach 2021-22. Warto również zwrócić uwagę na rozszerzoną skalę przepływów giełdowych ETH, które wzrosły z zaledwie 30% dominacji z okolic maja 2021 r. do 42% obecnie. Uwaga: dominacja ETH uwzględnia tutaj całkowite przepływy walutowe w USD (wpływy i wypływy) i jest obliczana jako ETH / (BTC+ETH).

Zaawansowany wykres interaktywny

Ethereum pozostaje w ciszy

Sieć Bitcoina nie jest osamotniona w doświadczaniu tego niezwykle słabego wykorzystania sieci, o czym świadczy fakt, że średnia cena gazu płacona na sieci Ethereum pozostaje blisko dołków tego cyklu. Średnia cena gazu od września oscylowała między 16 a 23 Gwei, czyli poziomami ostatnio obserwowanymi podczas konsolidacji w czerwcu i lipcu 2021 roku oraz w maju 2020, krótko po panice na rynku spowodowanej COVIDem.

🔔 Pomysł na alert: Przekroczenie poziomu 30 Gwei przez Średnią Cenę Gazu (7D-SMA) może sygnalizować wzrost aktywności on-chain, co sugerowałoby większe zapotrzebowanie na przestrzeń blokową Ethereum.

Zaawansowany wykres interaktywny

Rozkładając zużycie gazu według sektorów, widzimy, że kilka domen zmniejsza swoją względną dominację w zużyciu gazu: boty MEV, mosty, protokoły DeFi i tokeny ERC-20. W okresie od września 2020 do września 2021 te cztery sektory odpowiadały łącznie za 45,5% zużycia gazu, przy czym większość stanowiły protokoły DeFi.

Dziś jednak te cztery sektory reprezentują mniej niż połowę ich szczytowej dominacji i odpowiadają za 22,6% zużycia sieciowego gazu.

Zaawansowany wykres interaktywny

Sektorem, który odnotował ostatnio wzrost aktywności i zainteresowania, są NFT, które zdominowały zużycie gazu przez cały 2022 r., a ostatnio zwiększyły swoją dominację z 13% do 22%.

Ogólnie rzecz biorąc, wiodące rynki i projekty NFT utrzymały główną pozycję na sieci Ethereum i jak dotąd nie nastąpiła zauważalna migracja istniejących NFT w kierunku mostów i innych łańcuchów. Jest to potencjalnie wynikiem kilku głośnych ataków hakerskich na bridge w 2022 roku, a także obecnie niższych opłat za gaz na głównej sieci.

Zaawansowany wykres interaktywny

Spadek kapitalizacji

Kapitalizacja zrealizowana (Realized Cap) pozostaje jednym z najważniejszych wskaźników w analizie on-chain, zapewniając eleganckie narzędzie do monitorowania napływów i odpływów kapitału z zasobów cyfrowych. Podstawowym założeniem jest to, że kiedy coiny są transferowane, ustalana jest ich wartość w tym danym momencie, co pozwala uniknąć wyceny dawno utraconych monet (takich jak monety Satoshiego) po cenie spot, jak to ma miejsce w przypadku kapitalizacji rynkowej.

Chociaż nie jest doskonała, to kapitalizacja zrealizowana jest prawdopodobnie jednym z lepszych dostępnych narzędzi do pomiaru rzeczywistych napływów kapitału, do porównywania wycen między aktywami. Działa zarówno w celu odfiltrowania utraconych monet, częściowego uwzględnienia zmiany wolumenu (gdzie te same monety są stale przedmiotem transakcji), jak i lepszego odzwierciedlenia prawdziwej wartości zainwestowanej przez rynek.

Biorąc to pod uwagę, kapitalizacja zrealizowana Bitcoina spadła o -18,8% od czasu ATH, co stanowi odpływ kapitału netto z sieci w wysokości -88,4 mld USD. Oznacza to drugi największy względny spadek w historii i największy pod względem zrealizowanych strat w USD. Powoduje to powrót zrealizowanej kapitalizacji do poziomów z maja 2021 roku, i oznacza utratę całego kapitału zainwestowanego podczas drugiego szczytu w drugim półroczu 2021 r.

Zaawansowany wykres interaktywny

Zrealizowana kapitalizacja Ethereum spadła relatywnie jeszcze bardziej - o -29,2% od czasu ATH osiągniętego w styczniu 2022 roku. Inwestorzy Etheru zanotowali łącznie -67,1 mld USD w zrealizowanych stratach netto w ciągu 2022 roku.

To również stawia trwającą bessę na piedestale najgorszej w historii na podstawie zrealizowanych strat denominowanych w USD, ale jeszcze nie w skali względnej, gdyż przyćmiewa ją bessa z lat 2018-19, która w szczytowym momencie zanotowała spadek o 35,8%.

🗜️ Wskazówka Workbench: Oba te wskaźniki spadków stworzone zostały przy użyciu funkcji cummax(m1), która modeluje ATH wskaźnika m1  (przykład).

Zaawansowany wykres interaktywny

Na koniec przedstawiamy nową interpretację dominacji rynkowej, mającą na celu rozwiązanie niektórych z wyżej wymienionych niedociągnięć związanych z dominacją kapitalizacji rynkowej. Podstawowym problemem związanym z szeroko stosowanym wskaźnikiem „dominacji Bitcoina” jest to, że kapitalizacja rynkowa stosunkowo niepłynnych tokenów jest podatna na manipulacje (takie jak tokeny FTT i inne wspierane przez podmiot FTX). W związku z tym podmioty posiadające duże i często niepłynne udziały mogą na papierze przedstawiać zawyżone wyceny, które jednak znacznie odbiegają od podstawowych realiów rynkowych.

Poniższy model przedstawia najprostszą implementację dominacji zrealizowanej kapitalizacji, która jest odpowiednikiem bardziej tradycyjnej dominacji kapitalizacji rynkowej. Model ten jest przeznaczony do śledzenia względnego napływu/odpływu kapitału strukturalnego w ramach dwóch głównych i najbardziej płynnych aktywów cyfrowych, BTC i ETH.

To narzędzie i zasadę można zastosować do dowolnej grupy coinów i tokenów, aby śledzić zmiany strukturalne w dominacji, lepiej odzwierciedlając rzeczywiste przepływy kapitału i dyskontując niepłynną podaż (taką jak nienabyte alokacje tokenów, skarbce protokołu lub utracona podaż).

Zaawansowany wykres interaktywny

Podsumowanie i wnioski

Przełom 2022/2023 był historycznie spokojny, a takie warunki rzadko kiedy utrzymują się długo. Wcześniejsze sytuacje, w których zmienność BTC i ETH była tak niska, poprzedzały niezwykle niestabilne środowisko rynkowe, z przeszłymi przykładami zarówno wzrostów, jak i spadków.

Aktywność on-chain dwóch głównych aktywów pozostaje wyjątkowo słaba, pomimo krótkoterminowego wzrostu po FTX. Wykorzystując zarówno aktywność on-chain, jak i spadek zrealizowanej kapitalizacji, można śmiało powiedzieć, że ekscesy drugiego półrocza 2021 roku zostały w dużej mierze wymazane z systemu. Proces ten był bolesny dla inwestorów, jednak zbliżył notowania rynkowe do ich fundamentów.

Dziękujemy za powrót jako czytelnik Cotygodniowej Analizy On-chain i nie możemy się doczekać udokumentowania wszystkiego, co przyniesie nam rok 2023.


Aktualizacja usług

Grudzień był względnie spokojnym miesiącem na rynkach, ale zespół Glassnode ciężko pracował, dostarczając naszą nową funkcję Discovery Page, 4x nowe pulpity analityczne i 23x koncepty Workbench. Sprawdź naszą najnowszą Aktualizację Usług w grudniu, aby dowiedzieć się więcej.

Grudniowa aktualizacja usług


Zastrzeżenie: Powyższy raport nie zawiera żadnych porad inwestycyjnych. Wszelkie dane podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Żadna decyzja inwestycyjna nie powinna opierać się informacjach podanych tutaj, a wyłączną odpowiedzialność za własne decyzje inwestycyjne ponosisz ty.

Z

astrzeżenie: Powyższy raport nie zawiera żadnych porad inwestycyjnych. Wszelkie dane podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Żadna decyzja inwestycyjna nie powinna opierać się informacjach podanych tutaj, a wyłączną odpowiedzialność za własne decyzje inwestycyjne ponosisz ty.

Zastrzeżenie: Powyższy raport nie zawiera żadnych porad inwestycyjnych. Wszelkie dane podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Żadna decyzja inwestycyjna nie powinna opierać się informacjach podanych tutaj, a wyłączną odpowiedzialność za własne decyzje inwestycyjne ponosisz ty.