Rajd z dołków bessy

Po nieutrzymaniu wzrostów do 24 500$, notowania Bitcoina spadły do 18 500$, ustanawiając drugi najniższy dołek tej bessy. W wyniku tego ponad 11,8% podaży wróciło do stanu niezrealizowanej straty i pozwoliło nam to zbadać ryzyko dalszych spadków i prawdopodobieństwo uformowania się dna.

Rajd z dołków bessy

Rynek Bitcoina przeżył silny wzrost, odbijając się od drugiego najniższego dołka (18 649$) obecnego rynku bessy. Notowania poszybowały do poziomu 21 758$, ale znajdują się w istotnym przedziale konsolidacji, który obserwujemy od 3 miesięcy.

Od połowy sierpnia rynek spadał z lokalnego szczytu zakresu konsolidacji, który osiagnął poziom około 24 500$. W miarę zbliżania się rynku w tym tygodniu do dolnego zakresu przedziału, mamy okazję zaobserwować wolumen coinów, które w wyniku tego procesu przeszły z niezrealizowanego zysku (na poziomie 24 500$) do niezrealizowanej straty. Tego typu sytuacje zapewniają cenny wgląd w stopień akumulacji coinów i koncentrację kosztów bazowych w ustalonym zakresie konsolidacji.

W tym wydaniu newslettera przyjrzymy się bliżej koncepcji kosztu bazowego on-chain i zmieniającej się zyskowności coinów. Przeanalizujemy również bardzo rzadkie wydarzenie, podczas którego w ostatnich tygodniach dokonano trzech transakcji o wielkości ~5 tys. BTC w wieku 7-10 lat. Coiny te zostały zakumulowane w grudniu 2013 roku i osiągnęły ponad 163 miliony dolarów zysku.


Tłumaczenia

W tym tygodniu newsletter On-chain jest tłumaczony na hiszpański, włoski, chiński, japoński, turecki, francuski, portugalski, perski, hebrajski oraz grecki.

Cotygodniowy panel analizy Onchain

Cotygodniowy Newsletter Onchain posiada interaktywny panel, w którym znajdują się wszystkie załączone wykresy. Panel ten oraz wszystkie wspominane metryki są szerzej omawiane w naszym raporcie w formie video, który udostępniany jest w każdy wtorek. Wpadnij oraz zasubskrybuj nasz kanał, a także sprawdź pozostałe filmy i tutoriale.


Wszędzie przeceny

Stały trend spadkowy na Bitcoinie ma miejsce od dziesięciu miesięcy, od czasu ATH w listopadzie 2021 r. W tym tygodniu notowania spot Bitcoina osiągnęły poziom 18 649$, wyznaczając drugi najniższy lokalny dołek o 72,5% spadku względem szczytu cyklu. W porównaniu z wcześniejszymi cyklicznymi dołkami bessy, spadki w 2022 roku nie były tak znaczące pod kątem procentowych spadków. Dołki w latach 2015, 2018 i 2020 osiągały spadki o ponad 77% od ATH.

Jednak nawet przy nieco mniejszej skali spadku notowań, skala strat finansowych tej bessy może być traktowana jako największa w historii (co opisano w naszym czerwcowym raporcie).

Zaawansowany wykres interaktywny

W tym wydaniu ocenimy obecną strukturę rynku poprzez porównywanie cen spot do kosztu bazowego różnych grup uczestników rynku:

 • Całego rynku (MVRV) 🟠: Zmierzymy stosunek notowań spot do kosztu bazowego on-chain dla wszystkich inwestorów na rynku,
 • Inwestorów długoterminowych (LTH-MVRV) 🔵: Obliczymy MVRV biorąc pod uwagę tylko inwestorów długoterminowych, posiadających coiny starsze niż 155 dni i statystycznie najmniej skłonnych do wyprzedawania się ze swoich pozycji,
 • Inwestorów krótkoterminowych (STH-MVRV) 🔴: Obliczymy MVRV biorąc pod uwagę tylko inwestorów krótkoterminowych, posiadających monety średnio poniżej 155 dni i statystycznie z największym prawdopodobieństwem wyprzedawania się.

Historycznie, formowanie się dna cyklu pokrywało się z notowaniami spot poniżej kosztów bazowych wszystkich z wyżej wymienionych grup (tj. MVRV < 1,0, newsletter 25.). Wskazuje to na moment, w którym wszystkie grupy sumarycznie są na niezrealizowanej stracie 🟪.

Obecna bessa znajduje się w tym stanie już 56 dni, pomimo krótkiego wybicia powyżej poziomu Realized Price i Realized Price inwestorów długoterminowych. W porównaniu z typowym dla poprzednich bess czasem tkwienia notowań poniżej poziomu Realized Price (~190 dni), 56 dni pozostaje stosunkowo krótkim okresem.

Zgodnie z naszym czerwcowym raportem, najniższe wartości STH-MVRV odnotowane w tym cyklu są niższe niż te podczas kapitulacji z grudnia 2018 roku, co sugeruje, że szczególnie inwestorzy krótkoterminowi doświadczyli historycznie ogromnej straty finansowego.

Profesjonalny wykres interaktywny

Następnie możemy porównać średnią cenę nabycia coina dla grupy STH (🔴) ze średnią ceną nabycia LTH (🔵) i w ten sposób porównać oddziaływujące poziomy stresu finansowego. Przez cały okres bessy ciągła deprecjacja notowań powoduje, że poziom STH Realized Price spada poniżej LTH Realized Price 🟪.

Takie wydarzenia mają miejsce tylko w późnej fazie bessy i oznaczają okresy, w których średni koszt nabycia coinów w ciągu ostatnich 155 dni jest bardziej korzystny niż średni koszt bazowy inwestora długoterminowego. Jest to równoznaczne z kapitulacją, podczas której coiny zakupione w pobliżu szczytu cyklu są sprzedawane i zmieniają właściciela po znacznie niższych cenach.

Pomimo 10-miesięcznego trendu spadkowego, ta bessa nie osiągnęła jeszcze etapu tego przecięcia. Poprzednie bessy potrzebowały od 145 dni do 339 dni, aby „dojść do siebie” po takim przecięciu poziomów Realized Price. Biorąc pod uwagę trajektorię tych dwóch poziomów Realized Price, możemy spodziewać się przecięcia do połowy września.

Profesjonalny wykres interaktywny

Rynek ostatnio odrzucił wzrosty powyżej 24 500$, co dało nam możliwość obserwowania wolumenu coinów, które z zysku wróciły do niezrealizowanej straty.

Pierwotny koncept: Nagłe ruchy notowań ze szczytów lub dołków zakresu konsolidacji mogą być wyjątkowo bogate w dane do analizy. Wydarzenia te podkreślają wolumen coinów, które przeszły z niezrealizowanego zysku do niezrealizowanej straty (lub odwrotnie). Wskaźniki, takie jak Procent Podaży W Zysku, można zatem wykorzystać do pomiaru ilości coinów, które zmieniły właściciela w tym skoncentrowanym przedziale cenowym.

Od połowy sierpnia całkowity Procent Podaży Na Stracie wzrósł o 11,8%, osiągając 48,1%. Jak pokazano na poniższym wykresie, udział inwestorów krótkoterminowych 🟥 (9,3%) jest znacznie wyższy niż inwestorów długoterminowych 🟦 (2,5%). Ta różnica podkreśla rosnącą dynamikę napływu kapitału w tym okresie, odkąd notowania spot spadły poniżej poziomu Realized Price na początku czerwca.

Innymi słowy, ta wysoka koncentracja coinów STH między 24 000$ a 18 500$ pokazuje, że 9,3% podaży coinów zostało poddanych transakcji, co sugeruje zarówno kapitulację, jak i równoważny napływ popytu w tym przedziale cenowym. Podkreśla to również ryzyko, ponieważ duża ilość coinów (48,1% podaży) była na minusie poniżej 18 500$, a 11,8% podaży ma koszt bazowy między 18 500$ a 24 500$.

Profesjonalny wykres interaktywny

Następnie przyjrzymy się Stosunkowi Zrealizowanych Zysków Do Strat, który mierzy stosunek ilości coinów transferowanych w zysku do tych transferowanych na stracie. Śledzenie średniej miesięcznej tego wskaźnika umożliwia analitykom ocenę zmian w dynamice rynku i sentrymentu oraz scharakteryzowanie dominującego profilu coinów, które są w ruchu.

 • Okres zdominowany przez zysk >1 🟩: Na wczesnych etapach hossy, gdzie nowy popyt jest wystarczająco silny, aby absorbować presję sprzedażową, a zyski są realizowane na dużą skalę. Ten wskaźnik historycznie odnotowywał ostre przekroczenie poziomu 1,0 we wczesnych fazach hossy.
 • Okres zdominowany przez straty < 1 🟥: Podczas przedłużającej się fazy bessy, kiedy podaż nie jest zaspokajana wystarczającym popytem, aż do momentu wystąpienia ostatecznej kapitulacji. Ten wskaźnik zwykle w połowie bessy, ale jeszcze przed kapitulacją, spada i zostaje poniżej wartości 1,0, dając wczesny sygnał ostrzegawczy.

Okres między spadkiem poniżej poziomu 1,0 i jego odzyskaniem jest czasem, w którym niedźwiedzi sentyment jest najsilniejszy, także z powodu niewystarczającej płynności popytu. Obecny okres niskiej płynności rozpoczął się około 4 miesiące temu i można go porównać z 6-cio miesięcznym okresem podczas bessy w 2018-2019 roku.

Ciekawą obserwacją jest trend wzrostowy, który rozpoczął się na początku czerwca, a szczyt osiągnął w połowie sierpnia, spadając od tamtej pory do poziomu 0,58. Wzór tego zachowania ponownie potwierdza, że inwestorzy odnotowali wzrost realizacji zysków podczas rajdu ulgi (więcej informacji w newsletterze z 35. tygodnia).


🔔 Pomysł na alert: Przebicie poziomu 1,0 przez wskaźnik Stosunu Zrealizowanych Zysków Do Strat (30DMA) oznaczałoby poprawę warunków rynkowych i konstruktywny napływ nowego popytu.

Zaawansowany wykres interaktywny

Nowa artykuł: Przed Mergem — analiza łańcucha Beacon Ethereum

Merge #Ethereum na horyzoncie. Połączenie nastąpić ma w tym tygodniu. W ramach naszej najnowszej współpracy z CoinMarketCap przedstawiamy zestaw nowych wskaźników Proof-of-Stake, aby szczegółowo opisać działanie sieci. Przeczytaj nasz najnowszy raport opisujący łańcuch Beacon.

Przed Mergem — analiza łańcucha Beacon Ethereum

Zmienność bessy

Przedstawiony do tej pory obraz podkreśla istotną rolę zachowania inwestorów krótkoterminowych w ostatnich ruchach notowań. Dlatego mając na uwadze ich strategiczną rolę, ocena wyprzedawania się STH ma kluczowe znaczenie dla identyfikacji solidnego dna na rynku. Podstawowym narzędziem do badania rentowności inwestorów krótkoterminowych jest Short-Term Holder SOPR, wskazujące średnią wielokrotność zysku na sprzedanych coinach.

Struktura STH-SOPR przedstawia przydatny kompas służący mapowaniu różnych faz bessy:

A) Faza post-ATH 🟥: Realizacja dużych strat po pęknięciu bańki objawia się nagłym spadkiem do poziomów poniżej 1, po którym zwykle następuje niestabilny okres rynkowy.

B) Rajdy podczas bessy 🟦: Wraz z rozwojem bessy formuje się krucha równowaga jako produkt uboczny słabego popytu i nowej podaży, a inwestorzy korzystają z dostępnej płynności by opuścić rynek. Ten etap jest przygotowany na liczne rajdy na rynku bessy, które osiągają swoje szczyty na różnych poziomach zysków i strat, ale ostatecznie nie udaje się utrzymać tych poziomów i następują spadki.

C) Post-kapitulacja 🟨: Gdy czas trwania bessy zaczyna wyczerpywać psychicznie inwestorów, potencjał kapitulacji odpowiednio rośnie. Po takim przesianiu inwestorów często następuje okres odzyskiwania zyskowności i wzrost SOPR.

Wyprzedaż z czerwca 2022 roku ma wiele podobieństw do fazy C, a ostatnie odrzucenie poziomu 24 000$ pokazało przekonujący re-test od dołu poziomu STH-SOPR = 1,0, pokazując, że inwestorzy sprzedawali coiny po swoim koszcie bazowym. Takie odrzucenia są typowymi formacjami na rynku podczas bessy.


🔔 Pomysł na alert: Przebicie poziomu 1,0 przez wskaźnik STH SOPR i/lub aSOPR oznaczało powrót zyskowności inwestorów krótkoterminowych i poprawę warunków rynkowych.

Profesjonalny wykres interaktywny

Do oceny zachowania inwestorów krótkoterminowych podczas przejścia z bessy do hossy możemy użyć wskaźnika Stosunku Podaży STH W Zysku/Stracie. Wskaźnik ten mierzy stosunek niesprzedanych coinów STH w zysku do tych na stracie - podobnie jak w przypadku SOPR, jednak używając niesprzedanych (hodlowanych) coinów zamiast sprzedanych coinów.

Możemy zidentyfikować ekstrema w warunkach rynkowych inwestorów krótkoterminowych:

 • Stosunek Podaży STH W Zysku/Stracie > 1 🟩: Podczas hossy ponad połowa podaży inwestorów krótkoterminowych pozostaje na plusie, co zwraca wartości tego wskaźnika powyżej 1. Wyższe wartości wskazują na większą motywację do realizacji zysków.
 • Stosunek Podaży STH W Zysku/Stracie < 1 🟥: Podczas wszystkich bess ten stosunek spada poniżej wartości 1, ponieważ podaż inwestorów krótkoterminowych jest głównie na stracie. Niższe wartości metryki wskazują na większe prawdopodobieństwo kapitulacji, a gdy ta nastąpi, obserwuje się silne ożywienie kursu.

Stosując poziom 1,0 jako punkt odniesienia, możemy przewidywać potencjalne poziomy zawrotu kursu w przypadku wydarzeń przeciwnych do głównego trendu, takich jak korekty hossy lub wzrosty na rynku bessy. Niedawne odrzucenie poziomu 24 000$ (❌) było przykładem możliwego punktu odbicia rajdu bessy, który nie zdążył nabrać rozpędu. Należy jednak zwrócić uwagę na coraz wyższe dołki, które mają podobną strukturę do STH-SOPR, co sugeruje, że może nastąpić powolna, ale obserwowalna poprawa warunków rynkowych.


🔔 Pomysł na alert: Przebicie poziomu 1,0 przez wskaźnik Stosunek Podaży STH W Zysku/Stracie mogłoby sygnalizować poprawę zyskowności inwestorów krótkoterminowych i poprawę sytuacji rynkowej.

Profesjonalny wykres interaktywny

Wynurzają się stare Wieloryby

Rynki bessy Bitcoina mają zdolność wypłoszenia nawet najbardziej niezłomnych inwestorów. Ten okres niskiej rentowności inwestorów długoterminowych można zaobserwować za pomocą LTH-SOPR. Historycznie ostry powrót powyżej 1 sygnalizował powrót do byczego momentum na rynku.

W porównaniu do 11 miesięcy niskiej rentowności podczas bessy 2018-19 🟥, obecny rynek notuje LTH-SOPR poniżej 1 tylko przez 4 miesiące. Od czasu do czasu można zaobserwować gwałtowny wzrost w LTH-SOPR 🟦. Te nagłe skoki są zwykle przypisywane transferowi dużej ilości starszych coinów, które realizują historycznie duże zyski.


🔔 Pomysł na alert: Przebicie poziomu 1,0 przez wskaźnik LTH SOPR mogłoby sygnalizować poprawę zyskowności inwestorów długoterminowych i poprawę sytuacji rynkowej.

Profesjonalny wykres interaktywny

Ogólnie rzecz biorąc, rozszyfrowywanie tych zdarzeń wymaga szczegółowego zbadania za pomocą wnikliwej analizy danych bezpośrednio z blockchainu. W następnej sekcji szczegółowo omówimy analizę związaną z ostatnimi sprzedażami trzech podmiotów, z których każdy zawierał ponad 5000 BTC, które zostały nabyte w grudniu 2013 r., gdy notowania Bitcoina wynosiły 543$.

Po pierwsze, aby podkreślić znaczenie niedawnego skoku w LTH-SOPR, możemy odnieść się do poniższego wykresu przedstawiającego dzienny wolumen sprzedawanych coinów w wieku 7-10 lat. Co ciekawe, w historii jest tylko 11 przypadków, w których dzienny wolumen coinów w wieku 7-10-lat przekroczył 4 tys. BTC na dzień, przy czym trzy z nich miały miejsce w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Zaawansowany wykres interaktywny

Wyróżnione transakcje można scharakteryzować w następujący sposób:

 • A- Blok nr 751518, 28 sierpnia 2022 (19 600$), Sprzedano 5000 BTC (1500 BTC przelano do nieznanego odbiorcy i 3500 BTC na giełdę Kraken), pierwotna data zakupu: 19 grudnia 2013 r. (543,14$)
 • B- Blok nr 751723, 29 sierpnia 2022 (20 200$), Sprzedano 5000 BTC (BTC podzielono na 170 adresów w jednej transakcji), Data pierwotnego zakupu: 19 grudnia 2013 r. (543,14$)
 • C- Blok nr 752637, 4 września 2022 (19 900$), Sprzedano 5000 BTC (bezpośrednim odbiorcą transakcji jest giełda Kraken), Pierwotna data zakupu: 19 grudnia 2013 r. (543,14$)

Dlatego też nagły wzrost wskaźnika LTH-SOPR został najprawdopodobniej spowodowany tymi trzema starymi dużymi portfelami, które zrealizowały ogromny zysk, przenosząc swoje środki nabyte pod koniec 2013 roku. Poniższy wykres pokazuje dwie z tych transakcji - te, które zdeponowały środki na giełdzie Kraken, realizując w sumie 163,48 mln USD zysku z 8,5 tys. BTC wysłanych bezpośrednio na giełdę Kraken.

Zaawansowany wykres interaktywny

Podsumowanie i wnioski

Przy obecnych notowaniach znajdujących 72,5% poniżej ATH z listopada 2021 r., rynek wykazuje wiele podobieństw do ostatniej fazy bessy z lat 2018-19. Niedawny rajd bessy spadł z 24 500$ do poniżej 18 500$, pogrążając znaczną ilość podaży inwestorów krótkoterminowych z powrotem w niezrealizowanej stracie.

Ogólnie rzecz biorąc, wydaje się, że głównymi czynnikami wpływającymi na obecną strukturę rynku są ci krótkoterminowi inwestorzy, którzy przepychają się o jak najlepszą cenę wejścia i każdy niewielki zysk dostępny do zdobycia. Wrażliwość i przekonanie tych inwestorów w niestabilnym otoczeniu makroekonomicznym jest kluczowym czynnikiem w krótkoterminowym kierunku rynku. Inwestorzy długoterminowi doświadczyli już znacznego przerzedzenia i generalnie przestawiają się na utrzymywanie coinów w stanie uśpienia podczas tych faz.

Niedawny rajd podczas bessy nie zdołał osiągnąć „prędkości ucieczki”, o czym świadczą odrzucenia poszczególnych poziomów na wielu wskaźników, np. SOPR i rentowności inwestorów. Napływ popytu okazał się do tej pory niewystarczający, aby wchłonąć tę presję ze strony sprzedających. Bitwa toczy się teraz o obronę regionu o wartości 20 000$, zauważając, że w swojej historii bessa często zajmowała kilka miesięcy, zanim ustalone zostały ostatnie akcenty w formowaniu dna.


Aktualizacje dotyczące produktów

Wszystkie aktualizacje produktów, ulepszenia i ręczne aktualizacje wskaźników i danych są zapisywane w naszym changelogu zmian w celach informacyjnych.

 • Wydano duży zestaw gotowych wskaźników Workbench dla instrumentów pochodnych, podaży i wskaźników rynkowych dla Bitcoina i Ethereum.

Zastrzeżenie: Powyższy raport nie zawiera żadnych porad inwestycyjnych. Wszelkie dane podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Żadna decyzja inwestycyjna nie powinna opierać się informacjach podanych tutaj, a wyłączną odpowiedzialność za własne decyzje inwestycyjne ponosisz ty.