Bitcoin Yeni Zirvelerde

Bitcoin tüm zamanların en yüksek dördüncü döngüsüne girerek 72 bin usd üzerine çıktı ve duyarlılığı coşkuya bir adım daha yaklaştırdı. HODLer grubundan spekülatörlere klasik servet transferi, spot kar alımında ve vadeli işlem kaldıraç talebinde önemli artışlarla birlikte döngü devam ediyor.

Bitcoin Yeni Zirvelerde

Yönetici Özeti

 • Bitcoin, ABD Dolarına göre 72 bin $'lık yeni bir ATH'ye ulaşarak fiyat keşfine girdi ve yatırımcı duyarlılığını Coşku (Euphoria) bölgesine yaklaştırdı.
 • Çok sayıda metrik, eski HODL'culardan yeni yatırımcılara ve spekülatörlere servet transferinin devam ettiği geçmiş ATH kırılmalarıyla çarpıcı bir benzerliğe işaret ediyor.
 • Gerçekleşen kâr metrikleri ve vadeli işlem fonlama oranları da önemli ölçüde pozitif seviyelere yükseldi, bu da yüksek kâr alma ve uzun vadeli kaldıraç talebine işaret ediyor.
💡
Bu yazıdaki tüm graikler için The Week On-chain Dashboard.

Coşku Bölgesine Giriş

Bitcoin bu hafta USD karşısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 69,2 bin $ seviyesini aştı ve 72,3 bin $'ın üzerine çıktı. Yalnızca önceki döngü ATH'nin üzerindeki büyük kırılmaları dikkate alırsak, bu tarihteki dördüncü yeni döngü ATH olacaktır.

Bu yazıda, yeni ATH'lere eşlik etme eğiliminde olan "Coşku Bölgesi "ne geçiş aşamasını inceleyeceğiz. Zincir üzerindeki veri perspektifinden bakıldığında, bu an tarihsel olarak yatırımcı davranış modellerinde, özellikle de HODLers ve Spekülatör grupları arasındaki göreceli dengede belirgin bir değişimi tetiklemiştir.

📊
Yeni Dashboard : Çoşku bölgesi Bitcoin Boğa Piyasasının zincir içi piyasa mekaniğini inceleyen yeni bir dashboard yayınlandı.
View Live Dashboard

Son zamanlarda yeni bir ATH'ye ulaşan tek ölçüt fiyat değil. Zincir üzerinde BTC'de depolanan toplam servetin bir ölçüsü olan Bitcoin Realized Cap de, yalnızca 1 Mart'tan bu yana 40 milyar doların üzerinde sermaye girişi ekleyerek 504 milyar dolarlık yeni bir zirveye ulaştı.

Realized Cap şu anda ayda 54 milyar $'lık bir hızla artıyor ve en son 2021'in başlarındaki yükseliş sırasında görülen seviyelere yaklaşıyor. Bu durum, kısmen yeni ABD ETF ürünlerine yönelik muazzam başarı ve talepten kaynaklanan Bitcoin'e yönelik sermaye girişlerinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Live Chart

İstikrarlı Bir Servet Transferi

Bitcoin boğa piyasaları sırasında gözlemlenen klasik kalıplardan biri, eskilerden yenilere servet transferidir. Geçmişte birkaç aydan birkaç yıla kadar daha ucuz fiyatlarla BTC biriktiren yatırımcılar, yeni ATH'lere ulaşıldığında satış baskısını hızlandırma eğilimindedir (önceki raporumuza bakınız).

Bu servet transferi bir kez daha gözlemlenmektedir. Ekim 2023'ten bu yana 'Genç coinler' (son 3 ay veya daha kısa süre içinde el değiştiren) elinde bulunan servet %138 oranında artmıştır. Bu durum, daha önce coinlerini en az 3 ay veya daha fazla süreyle ellerinde tutmuş olan uzun vadeli yatırımcıların net satışları ile örtüşmektedir.

Live Chart

Bu dinamiğin önceki döngülerde Kısa Vadeli (STH) ve Uzun Vadeli Yatırımcı Arzı (LTH Supply) açısından nasıl bir seyir izlediğini görebiliriz. Burada LTH arzının Kasım 2023'teki zirveden bu yana -660 bin BTC azaldığını görebiliriz. Geçen hafta (WoC-10) ele aldığımız gibi, bu düşüşün yaklaşık %57'si GBTC ETF ödemelerine atfedilebilir.

Buna karşılık, STH Arzı aynı dönemde +810 bin BTC artarak iki bölgeden gelen coinleri çekmiştir:

 • Uzun Vadeli Yatırımcılardan transfer edilen 660 bin BTC
 • İzlenen borsa hesaplarından çelilen 150 bin BTC

Genel olarak, bu servet transferi önceki tüm Bitcoin döngülerine çok benzer bir yol izliyor gibi görünmektedir ve hem değişen bir sahiplik yapısını hem de arz, talep ve fiyat arasındaki dinamik dengeyi temsil etmektedir.

Live Chart

LTH'ler coin sattıkça, satış taraflarının yeni talep akışıyla dengelenmesi gerekir. Analistler için zorluk, bu satış baskısının aşırı doygunluk noktasına ulaştığı ve yeni talebin tükendiği dönemleri tespit etmektir. Aşağıdaki grafik iki izi göstermektedir:

 • 🔵 LTH Arzının zirveden yüzde olarak düşüşü.
 • 🔴 STH arzının döngünün en düşük seviyesinden yükselme yüzdesi.

Önceki boğa piyasası zirvelerinde, LTH arzı -%14 ile -%25'e varan oranlarda azalmıştır, bu da her döngüde göreceli bir satış baskısı olduğunu göstermektedir. Buna karşılık, STH arzı döngünün en düşük seviyesinden %83'ten fazla artarak döngünün zirvesi civarında maksimuma ulaşma eğilimindedir.

Daha basit bir ifadeyle, arzdaki bu düşüş/çıkışların piyasa döngüsünün dönüm noktalarını gösterdiğini kabul edecek olursak; mevcut durumun tipik bir piyasa döngüsünün henüz yaklaşık %30'una ulaştığını söyleyebiliriz.

Live Chart

RHODL Ratio, eski HODLer'lardan yeni yatırımcılara ve Spekülatörlere bu servet transferini izlemek için kullanılan bir diğer popüler metriktir. Bu oran, 1 haftalık ve 1 yıl-2 yıllık coinlerde depolanan servet arasındaki oran olarak oluşturulmuştur.

Aşağıdaki grafikte, RHODL Ratio'nun mevcut değeri olan 6,3k'nın üzerine çıktığı yerler 🔵 ile vurgulanmıştır. Bu göstergenin önceki tüm ATH kırılmalarına çok benzer bir konumda olduğunu görebiliyoruz, bu da servet transferinin önceki döngülerdeki örneklerle sıkı bir şekilde uyumlu olduğunu gösteriyor.

Live Chart

Her bir yaş bandı bileşeninde (🔴 1hafta ve 🔵 1yıl-2yıl) depolanan servet için izleri izole ederek, döngü boyunca bu servet transferini görselleştirebiliriz.

 • Ayı piyasalarının en düşük seviyelerinde, HODLer grubu servetin baskın bir oranını elinde tutmakta ve 1y-2y eğrisi 🔵 döngü zirvesine ulaşmaktadır.
 • Boğa piyasalarının zirvelerinde, Spekülatör grubu artık arzı domine ediyor ve 1 haftalık eğri 🔴 zirveye ulaşırken, fiyatlar da döngü zirvesine ulaşıyor.

Bir kez daha, yeni ATH'lere doğru bir piyasa kırılması, yeni yatırımcılar ve Spekülatörler tarafından tutulan sermayenin daha uzun vadeli HODLer tarafından tutulan sermayeyi geçtiği bir hakimiyet değişimine karşılık gelir.

Live Chart

Kar Almak

Uzun Vadeli Yatırımcıların bu satış baskısı elbette Kısa Vadeli Yatırımcı grubundan gelen eşit büyüklükteki taleple dengelenir (çünkü her satıcı bir alıcıyla eşleşir). Eski coinlerin daha düşük maliyetten daha yüksek bir maliyete yeniden değerlenmesi, yeni alıcının bu coinleri daha yüksek bir fiyattan alması gerektiği için bir sermaye girişi gerektirir.

Kâr ve Zarar Kontrol Listesini işlemlerinize entegre edin

PDF indirmek için

Dolayısıyla sermaye girişlerini Gerçekleşen Sermaye Değerindeki (Realized Cap) artışlarla ama daha çok da Gerçekleşen Kar (Realized Profit) metriğiyle daha doğrudan ilişkilendirebiliriz. Bu hafta, zincir içi harcamalar yoluyla kilitlenen Gerçekleşmiş kârın (Realized Profit) büyüklüğü istatistiksel olarak yüksek seviyelere ulaştı ve uzun vadeli ortalamasının bir standart sapmadan fazla üzerinde işlem gördü.

Bu aynı zamanda 2017 ve 2021 boğa piyasaları gibi önceki 'Coşku' evrelerinin başlangıcına çok benzer koşulları yansıtmaktadır.

Live Chart

Bu son grafikte, popüler bir zincir içi metrik olan SOPR'yi vadeli işlem piyasalarında gözlemlenen fonlama oranlarıyla ilişkilendirerek oldukça ilgi çekici bir gözlemi vurguluyoruz. Aşağıdaki grafikte iki iz bulunmaktadır:

 • 🔵 Varlığa Göre Ayarlanmış SOPR (Entity-Adjusted SOPR) (eksi 1), ekonomik zincir içi harcama ile kilitlenen ortalama kar/zarar katsayısını yansıtır (dahili transferleri ve benzerlerini hariç tutar). Daha yüksek değerler, harcanan ortalama madeni paranın ortalama olarak giderek daha büyük kar büyüklüklerini kilitlediğini gösterir.
 • 🟠 Vadeli İşlem Fonlama Oranları ( Yıllık), uzun pozisyonlardan kısa pozisyonlara ödenen faiz oranını yansıtır (pozitif olduğunda ve negatif olduğunda tam tersi). Fonlama oranları, vadeli işlem piyasalarındaki kaldıracın hem büyüklüğünü hem de yönünü ve piyasa yapıcıların primi arbitraj etmek için emir defterlerine likidite ekleme teşvikini ölçmeye yardımcı olabilir (bir nakit ve taşıma ticareti yoluyla).

Bu izler arasındaki benzerlik oldukça çarpıcıdır ve analistlere benzer bir hikaye anlattıklarını, ancak farklı bir mercekten baktıklarını düşündürmektedir. Her iki metrik de 2020 sonu ile 2021 başı boğa piyasasına denk gelen seviyelere yükselmiştir. Bu durum, vadeli işlem piyasalarında kâr amaçlı alımların ve uzun vadeli kaldıraç oranlarının yükseldiğini göstermektedir.

Daha spesifik olarak, ortalama zincir içi harcama +%27'lik bir kâra kilitlenirken, vadeli işlem piyasalarındaki spekülatörler kaldıraca erişim için %35 ila %45'i aşan bir faiz oranı ödemeye isteklidir. Her iki ölçüt de geçmişte çok daha yüksek seviyelere ulaşmış ve bu seviyelerde kalmaya devam etmiştir, ancak şu anda kesinlikle 'Coşku Bölgesi' sınırları içerisindedir.

⚠️
RE Futures Funding Rate metrikleri ile İlgili Önemli Güncelleme: Studio ve API'deki fonlama oranı metriğimizi yeni bir ağırlıklandırma metodolojisine geçiriyoruz. Glassnode üyelerine, fonlama oranlarını kullanan tüm modelleri ve API çağrılarını 22-Mayıs-2024 tarihine kadar yeni Futures Fonlama Oranı Perpetual v2 metriğine geçirmelerini hatırlatır, teşekkür ederiz.
Live Chart

Özet ve Sonuçlar

Bitcoin bu hafta dördüncü döngü ATH'sine ulaştı ve ilk kez 72 bin doların üzerinde işlem gördü. Bu hareket, 2021 boğa döngüsünün en yüksek seviyelerine paralel olarak, Gerçekleşen Değerin (Realized Cap) ayda yaklaşık 54 milyar $'lık bir oranda tırmanmasıyla, varlığa büyük sermaye girişleriyle destekleniyor.

Çok sayıda metrikte, mevcut döngü şaşırtıcı bir şekilde önceki ATH kırılmalarına benziyor ve servetin HODLers'tan yeni yatırımcılara ve spekülatörlere aktarımı devam ediyor. Bu dinamik, satış baskısı ve yeni talep arasındaki sağlıklı dengeyi yansıtmakla birlikte, nihayetinde döngüsel zirveleri oluşturmaya devam eden mekaniğe de bir bakış sunuyor.


Yasal Uyarı: Bu rapor herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez. Tüm veriler yalnızca bilgi amaçlı sağlanmaktadır. Burada verilen bilgilere dayanılarak hiçbir yatırım kararı alınmamalıdır. Kendi yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz.

Gösterilen borsa bakiyeleri Glassnode'un hem resmi olarak yayınlanan borsa bilgileri hem de tescilli kümeleme algoritmaları aracılığıyla toplanan kapsamlı adres etiketleri veritabanından elde edilmiştir. Borsa bakiyelerini temsil ederken en yüksek doğruluğu sağlamaya çalışsak da, özellikle borsalar resmi adreslerini açıklamaktan kaçındığında, bu rakamların her zaman bir borsanın rezervlerinin tamamını kapsamayabileceğini unutmamak önemlidir. Kullanıcıları bu ölçümleri kullanırken dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz. Glassnode herhangi bir tutarsızlık ya da olası yanlışlıktan sorumlu tutulamaz. Borsa verilerini kullanırken lütfen Şeffaflık Bildirimimizi okuyun.


Çeviriler

Zincirde bu hafta bülteni İspanyolcaİtalyancaÇinceJaponca, Türkçe, FransızcaPortekizceFarsçaLehçeİbraniceArapçaVietnamca ve Yunanca'ya çevrilmiştir.

📽️ Daha fazla video içeriği ve metrik eğitim için Youtube Kanalımızı ziyaret edin ve abone olun veya Video Portalımızı ziyaret edin.


Yeni sosyal medya kanallarımızı kullanıma sunmaktan gurur duyuyoruz:


Glassnode Resmi Twitter sayfamıza ve Glassnode Türkiye Twitter sayfamıza katılabilirsiniz.