Dalgalı & Yatay

BTC'nin 31,7 bin $'lık geçici bir yıllık en yüksek fiyata ulaşmasına rağmen, Bitcoin piyasası son derece dar bir işlem aralığında sıkışmış durumda. Çeşitli ölçümler yavaş ve istikrarlı bir sermaye girişini gösteriyor ve birçoğu 2016 ve 2019-20 dönemlerinde görülen dalgalı piyasayı andırıyor.

Dalgalı & Yatay

Yönetici Özeti

  • BTC'nin 31,7 bin $'lık bir fiyatla geçici olarak yılın en yüksek fiyatını oluşturmasına rağmen, Bollinger Bantlarının artık sadece %4,2'lik bir fiyat aralığıyla ayrılmasıyla piyasa son derece sessiz kalmaya devam ediyor.
  • Gerçekleşen değer 400 milyar $'ın hemen altında seyrediyor ve dijital varlıklara, başta BTC ve ETH olmak üzere, istikrarlı ama yavaş bir sermaye girişi yaşanıyor.
  • Piyasa sıkı bir şekilde kar hakimiyeti rejimi içinde, ancak kilitlenen USD değerinin büyüklüğü döngünün en düşük seviyelerine yakın olmaya devam ediyor ve yatırımcılar ellerindeki arzdan ayrılmak istemiyor.
  • Bazı ölçütler şu anda 2016 ve 2019-20 dönemlerinde görülen dalgalı piyasa koşullarına benziyor.

Yavaş ve İstikrarlı Girişler

Dijital varlık piyasası, klasik 20 günlük Bollinger Bantlarının aşırı bir sıkışma yaşamasıyla birlikte oldukça az dalgalanma görmeye devam ediyor. Bu hafta 31,7 bin $'lık geçici bir yılın en yüksek seviyesini oluşturmasına rağmen, ralli ivmeyi sürdüremedi ve BTC fiyatlarını 30 bin $'ın üzerindeki yatay işlem aralığına geri getirdi.

Sadece %4,2'lik bir fiyat aralığı üst ve alt Bollinger bantlarını birbirinden ayırıyor ve bu da Ocak ayı başındaki durgunluktan bu yana en sessiz BTC piyasası olmasını sağlıyor.

📈
İlgili Gösterge Tablosu:Teknik Analiz Araç Kutusu gösterge tablosunda çeşitli klasik teknik analiz modelleri mevcuttur.
Live Advanced Workbench

Yüzeyin altında, sermaye hala istikrarlı ve ılımlı bir oranda dijital varlıklara akmaktadır. Realized Cap, en eski ve en yaygın olarak gözlemlenen zincir üstü ölçütlerden biridir ve Bitcoin'e gerçek sermaye akışını değerlendirmek için güçlü bir araç sağlar. En iyi şekilde 'zincir üstü Piyasa Değeri' olarak düşünülebilir ve tarih boyunca gerçekleşen tüm kar ve zarar olaylarının kümülatif toplamını yansıtır.

Realized Cap şu anda 400 milyar doların biraz üzerinde seyrediyor ve 2023 yılı boyunca varlığa istikrarlı bir sermaye akışının gireceğini gösteriyor. Gerçekleşen değer yükseldikçe, coinlerin net olarak daha yüksek fiyatlardan el değiştirdiğine işaret ediyor ve bu yıl yeni talep girişinde ılımlı bir artış olduğunu gösteriyor.

Live Advanced Chart

Ayı piyasaları sırasında, yatırımcılar kayıplarını kilitledikçe Bitcoin genellikle önemli sermaye çıkışları yaşar. 2022'de gerçekleşen değer düşüşü -%18,8 ile ikinci en derin değere ulaşarak ayı piyasasının büyüklüğünü göstermiştir. Önceki döngülerde gerçekleşen tavan ATH'nin toparlanması 95 ila 239 gün arasında sürmüştür ve şu ana kadarki toparlanma da benzer bir oranda gerçekleşmiştir.

Live Advanced Workbench

Talep likiditesindeki değişimler, Gerçekleşen Değerin birinci türevi olan Net Gerçekleşen Kar / Zarar (NRPL) metriği aracılığıyla da değerlendirilebilir.

NRPL, 2023'ün büyük bir bölümünde kar ağırlıklı bir rejimde işlem gördü ve net girişlerde (karlar eksi zararlar) günde yaklaşık 270 milyon dolar gördü. Bu, Nisan 2022'den bu yana ilk sürekli kar rejimini yansıtıyor. Bu, hem 2019'un ilk yarısına hem de 2020'nin sonlarına benzer ölçekte olup, bu raporda çeşitli açılardan gösterilecek bir karşılaştırmadır.

Bu rejimin, günde 3,68 milyar doların üzerinde olağanüstü zirvelere ulaşan 2021 boğa piyasasına kıyasla ne kadar küçük olduğu önemli bir detaydır.

Live Advanced Chart

Gerçekleşen toplam kar ve zarar arasındaki orana bakarsak, 2023'ün şu ana kadar yükselen ve olumlu bir yıl olduğunu ve Ocak ayı başında başabaş seviyesi olan 1,0'ın üzerine çıktığını görebiliriz.

Bununla birlikte, bu hafta bu oranda daha düşük bir tepe noktası belirlendiğini de not edebiliriz. Bu durum devam ederse, hem 2019-20'de hem de 2021'in ikinci yarısında görülen benzer dalgalı piyasa koşullarına işaret edebilir. Bu metrikteki düşük zirveler genellikle sermaye girişlerinde kısmi bir yumuşamaya işaret eder ki bu da geçmişte toparlanmanın sindirilmesi için daha uzun bir süre geçmesini gerektirmiştir.

Live Advanced Chart

We can also gauge shifts across the wider digital asset market by comparing the Bitcoin and Etheruem Realized Caps, with the supply of the top stablecoins. By this measure we can see that most capital flows have come in via the two majors BTC and ETH, both seeing inflows of +$21.9B and $18.0B YTD, respectively.

Stablecoins however have seen a net reduction of -$10.4B in aggregate supply, led largely by USDC and BUSD redemptions. This trend is now firmly in place, suggesting a notable market preference for the big two digital assets over stablecoin capital.

Live Professional Workbench

Satış için Teşvik

SOPR, piyasa genelinde kar ve zarar alma olaylarının büyüklüğünü izlemek için yararlı olan bir başka güçlü araçtır. Burada, piyasa davranışını karakterize etmek için iki ikili rejimden oluşan bir çerçeve tanımlıyoruz:

  • Zarar Baskın Rejim: 1,0'ın altındaki art arda baskılar yatırımcıların zarara kilitlendiğinin göstergesidir ve başabaş seviyesine dönüşler genellikle çıkış noktası olarak kullanılır (direnç oluşturur).
  • Kar Baskın Rejim: 1,0'ın üzerindeki art arda SOPR baskıları kar alımının geri döndüğünü gösterir ve başabaş seviyesine dönüşler genellikle yakın vadeli bir değer noktası olarak kabul edilir (destek oluşturur).

SOPR şu anda 1,06'lık bir değer kaydederek kar baskın bir rejim içinde yer almaktadır; bu da el değiştiren ortalama kripto paranın %6'lık bir kara kilitlendiğini göstermektedir. Bu da yine 2016 ve 2019 dönemleriyle benzer özelliklere sahiptir.

Live Professional Chart

Bunu akılda tutarak, borsa giriş hacimlerinin dağılımı, Kısa Vadeli Sahiplerin (STH) piyasada aktif olan birincil varlıklar olduğunu göstermektedir. Günlük borsa girişlerindeki toplam 39,6 bin BTC'nin %78'i, Şubat başından bu yana aktif olan yatırımcılar olan STH grubu ile ilişkilidir.

💱
İlgili Gösterge Tablosu: Borsa girişlerini gruplara göre ayırmaya ilişkin çeşitli ölçümler Borsalar ve Yatırımcı Grupları gösterge tablosunda mevcuttur.
Live Professional Workbench

Bu durum, şu anda toplam bakiyelerinin %88'inin biraz üzerinde olan karda tutulan STH arzının oranını dikkate aldığımızda anlam kazanmaktadır. Bu oran, ortalama artı bir standart sapma seviyesinin üzerindedir ve tarihsel olarak kar elde etme güdüsünün yüksek olduğu makro yükseliş trendleriyle ilişkilendirilmektedir.

Fiyatlar yükseldikçe, STH grubunun harcama yapma ve kar elde etme olasılığı da artmaktadır.

Live Professional Workbench

Bunu Uzun Vadeli Sahipler (LTH'ler) grubuyla karşılaştırırsak, bu grubun pozisyonunun nispeten daha az aşırı olduğunu ve bakiyelerinin %73'ünden biraz fazlasını karda tuttuğunu görebiliriz. Bu durum, tüm LTH arzının yaklaşık dörtte birinin 30 bin $ üzerindeki fiyatlardan ve 2021-22 döngüsü içinde (geçen haftaki sayımızda ele alındığı üzere) satın alındığını gösteriyor.

Live Professional Workbench

Piyasa tarafından kilitlenen gerçekleşmiş değerin dökümünü yaparsak, 2023 toparlanmasının şimdiye kadarki gücünü görebiliriz. Hem LTH'ler hem de STH'ler şu anda harcamalarının büyük çoğunluğunun (%73) kara geçtiğini görüyor.

Bu, FTX'in çöküşünün ardından yaşanan ve harcanan tüm coinlerin %90'ının kayıplara kilitlendiği (bu ölçüye göre tarihteki en derin kapitülasyon) aşırı acıya kıyasla önemli bir gelişmedir.

Live Professional Chart

Bununla birlikte, bunu toplam USD cinsinden gerçekleşen değer (kar artı zarar) merceğinden bakarsak, günlük 290 milyon $ ile döngünün en düşük seviyelerine yakın kalır. Bu nominal bazda önemli bir meblağ olsa da, yine 2019 zirvesi ve BTC fiyatlarının şu anda olduğundan %50 daha düşük olduğu Ekim 2020 ile karşılaştırılabilir.

Bu durum, Bitcoin piyasa değeri bugün ~2 kat daha büyük olsa da, büyük kar veya zararları elinde tutan yatırımcıların coinlerini zincir üstünde harcamak konusunda son derece isteksiz olduğunu göstermektedir.

Live Professional Workbench

Genel olarak bu durum, Bitcoin sahiplerinin büyük çoğunluğunun beklemede kaldığını ve varlıklarını yeniden değerlememeyi tercih ettiğini göstermektedir. Bu durum, piyasada bulunan likit, mobil ve aktif BTC oranının oldukça düşük kaldığı bir önceki raporumuzla (26. Hafta) örtüşmektedir.

Işığı Görmek

Bu haftaki bülteni sonlandırmadan önce, bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce yayınladığımız Ayının En Karanlık Aşaması (24. Hafta, Haziran 2022) başlıklı raporumuza geri döneceğiz. Bu raporda, LTH ve STH davranışındaki büyük ölçekli değişimleri belirlemeye yardımcı olan bir metrik tanıtmıştık.

LTH grubunun STH grubundan daha yüksek bir ortalama maliyet esasına (daha düşük kar katsayısı) sahip coinleri harcaması nadir görülen bir durumdur. Bununla birlikte, bu tür olaylar meydana gelir ve tarihsel olarak derin ayı piyasası kapitülasyon olaylarıyla ilişkilendirilir. Bunlar, en güçlü ellerin bile piyasadan çekildiği dönemlerdir, özellikle de döngünün zirvesine yakın coinleri satın alan ve ardından düşüş trendinin tüm süresini atlatanlar.

Yıllık olarak güçlü fiyat performansı ve bu hafta STH harcamalarının baskınlığı ile bu SOPR oranı ikinci ayağını aşağıya doğru başlatmıştır. Bu, yatırımcı davranışındaki tersine dönüşe ilişkin makro ölçekte bir görünüm sağlar. Mart 2020'de bu metrikte bir 'yankı sıçramasının' meydana geldiği ve altında çok yıllı bir dönem geçirmeden önce 1,0'ın üzerine çıktığı yalnızca bir örnek olmuştur.

Live Professional Workbench

Özet ve Sonuçlar

Bu hafta 31,7 bin $ ile yıllık bazda geçici olarak yeni bir rekor kırmasına rağmen, BTC fiyatları çok dar bir işlem aralığında işlem görmeye devam ediyor. Bu durum, Bollinger Bantlarının sadece %4,2 oranında birbirinden ayrılarak aşırı derecede daralmasıyla sonuçlandı. Volatilitedeki bu sıkışma, piyasa tarafından kilitlenen gerçekleşmiş kar ve zarardaki döngüsel düşüklüklerle eşleşiyor.

Şu anda borsalara girişlerde Kısa Vadeli Sahipler grubu hakimdir ve arzın %88'inden fazlasının karda olması bu durumu teşvik etmektedir. Ancak daha geniş ölçekte, yatırımcılar ellerindeki arzı bırakma konusunda oldukça isteksiz görünmektedir. Bu durum birçok açıdan 2016 ve 2019-20 gibi dalgalı piyasa koşullarıyla karakterize edilen dönemlere benziyor.


Yasal Uyarı: Bu rapor herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez. Tüm veriler yalnızca bilgi amaçlı sağlanmaktadır. Burada verilen bilgilere dayanılarak hiçbir yatırım kararı alınmamalıdır. Kendi yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz.


Çeviriler

Zincirde bu hafta bülteni İspanyolca, İtalyanca, Çince, Japonca, Türkçe, Fransızca, Portekizce, Farsça, Lehçe, İbranice, Arapça, Vietnamca ve Yunanca'ya çevrilmiştir.

📽️ Daha fazla video içeriği ve metrik eğitim için Youtube Kanalımızı ziyaret edin ve abone olun veya Video Portalımızı ziyaret edin.


Yeni sosyal medya kanallarımızı kullanıma sunmaktan gurur duyuyoruz:


Glassnode Resmi Twitter sayfamıza ve Glassnode Türkiye Twitter sayfamıza katılabilirsiniz.