Balina Gözlemi

Bitcoin için balina varlıkları genellikle fiyat performansı üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilecek başlıca gruplar olarak gösterilir. Bu sayımızda, son aylarda çarpıcı bir artış gösteren Balina faaliyetlerini ele alıyor ve davranışlarını takip etmek için bir dizi araç geliştiriyoruz.

Balina Gözlemi

Yönetici Özeti

 • Çeşitli zincir üstü varlıkların bakiye değişimini gözlemleyerek, son haftalarda borsalarla etkileşime giren birincil yatırımcı gruplarından biri olarak balinaları (1k+ BTC) derinlemesine inceliyoruz.
 • Balina giriş hacimlerinin borsalara hakimiyeti önemli olup toplamın %41'ini oluşturmaktadır. Balina girişlerinin %82'sinden fazlası sektördeki en büyük borsa olan Binance'e aittir.
 • Ayrıca bu aktif balina varlıklarının çoğunun Kısa Vadeli Yatırımcılar olarak sınıflandırıldığını ve yerel piyasa zirveleri/dipleri etrafında kayda değer bir faaliyet gösterdiklerini tespit edebiliriz.
 • Buradan hareketle, zincir üstündeki davranışlarını izlemeye yardımcı olacak bir dizi gösterge geliştirerek, aşırı kar veya zarar etme olaylarının yaşandığı dönemleri tespit etmeye çalışıyoruz.

🪟 Bu raporda yer alan tüm grafikleri Zincirde Bu Hafta Panosunda görüntüleyin.


Balina Gözlemciliği

Piyasa ilk olarak Nisan ortasında 30 bin doların üzerine çıkmaya çalıştığında, çoğu cüzdan büyüklüğü grubunun bakiyesi Haziran ortasına kadar süren bir dağıtım rejimine girdi. Bu model, Haziran sonunda 30 bin $'a yapılan ikinci ralli sırasında değişmeye başladı.

Aşağıdaki Gruba Göre Trend Birikim Skoru, en küçük varlıkların (<100 BTC) geçen ay boyunca harcamalarını yavaşlattığını göstermektedir. Öte yandan, balina alt kümeleri (>1k BTC), >10k BTC balinaları dağıtırken ve 1k-10k önemli ölçüde daha yüksek bir oranda biriktirirken, farklı davranışlar sergilemiştir.

Live Engine Room

Balinaların uzun vadeli davranışlarını The Shrimp Supply Sink başlıklı son raporumuzda inceledik. Bu yazıda, Balina varlıklarının Bitcoin tarihi boyunca toplam bakiyelerinin azaldığını gördük. Aşağıdaki grafik, 2021'in başlarında %63 olan Balina varlıklarının toplam arzın %46'sını oluşturması ile bunu desteklemektedir.

Burada Balina varlıklarının borsaların yanı sıra ETF ürünleri, GBTC, WBTC gibi büyük merkezi holdingleri ve Microstrategy gibi kurumsal holdingleri içereceğini belirtmek önemlidir.

Live Advanced Chart

Borsaları verilerden ayrıştırıp, yalnızca Balina varlıkları ve borsalar arasında akan coinleri izole edebiliriz. Aşağıdaki grafik, toplam Balina bakiyesinin 30 Mayıs'tan bu yana 255 bin BTC azaldığını göstermektedir.

Bu, aylık -148 bin BTC'ye ulaşan tarihteki en büyük aylık bakiye düşüşüdür. Bu durum, Bitcoin Balina yatırımcı grubunda daha derinlere inmeye değer kayda değer değişimler yaşandığını göstermektedir.

Live Professional Workbench

Balina Gruplama

Balina grubu içindeki farklılaşmayı keşfetmek için, son 30 gün içinde her bir alt grubun sahip olduğu arzdaki değişiklikleri gözlemleyebiliriz:

 • 🔴 >100K BTC'ye sahip Balinalar +6,6k BTC'lik bir bakiye artışı gördü.
 • 🔵 10k-100k BTC sahibi balinalar bakiyelerini -49.0k BTC azalttı.
 • 🟢 1k-10k Balinalar yaklaşık +33,8k BTC'lik bir bakiye artışı gördü.
Live Professional Workbench

Tüm balina gruplarında (borsalar dahil), geçen ay sadece -8,7 bin BTC'lik net bir azalma görebiliriz. Trend Birikim Puanında gösterilen aşırı değerlere rağmen, balina varlıkları son aylarda bir miktar nötr olmuştur.

Elimizde şöyle bir olgu var:

 • Balinalardan borsalara akan 255 bin BTC ile balinaların borsalara girişi tarihsel olarak büyüktür.
 • Dahili olarak, balina alt gruplarında bakiyelerin -49 bin ila +33,8 bin BTC arasında değiştiği görülüyor.
 • Toplamda, balina grubu net çıkışlarda sadece -8,7 bin BTC gördü.

Toplam bakiye değişimi nispeten sabit olduğu, ancak hem dahili hem de borsa akışları yoluyla önemli değişiklikler meydana geldiği için, bu balina varlıklarının fonları dahili olarak hareket ettiriyor olması kuvvetle muhtemeldir. Biz bunu 'Balina Gruplama' olarak adlandıracağız.

Live Professional Workbench

Bu Balina Gruplama hipotezini test etmek için, balina alt kümeleri (>10K BTC 🟥 ve 1k-10k BTC 🟦) için 30 günlük pozisyon değişikliğini inceleyebiliriz. Amacımız, bir grubun bakiye artışı gördüğü, diğerinin ise benzer bir ölçek düşüşü gördüğü dönemleri bulmaktır.

Aşağıdaki grafikte, -0,55 veya daha düşük 🟩 güçlü bir ters korelasyonun tespit edilebildiği dönemleri vurguladık. Böyle bir aralığın, 30 bin $ aralığına doğru son piyasa dalgalanmasıyla aynı zamana denk geldiğini görebiliriz.

Bu da balinaların son zamanlarda nispeten nötr bir bakiye değişikliği sergilediğini ve son zamanlardaki faaliyetlerinin çoğunun takas yoluyla yeniden gruplama olduğunu göstermektedir.

Live Professional Workbench

Balinalar ve Borsalar

Bu balina davranışını aklımızda tutarak, şimdi borsalara odaklanarak piyasa üzerindeki herhangi bir etkiyi gözlemlemeye çalışabiliriz. Bir sonraki grafik balina varlıkları ve borsalar arasındaki ilişkiyi iki veri üzerinden analiz etmek için kullanılabilir:

 • 🟪 Balinalara atfedilen BTC cinsinden borsa girişleri
 • 🔵 Balinalara atfedilen tüm girişlerin yüzdesi.

Son ralli sırasında, borsalara balina giriş hacimleri oldukça önemli ölçüde artarak +16,3 bin BTC/gün'e ulaştı. Bu, tüm borsa girişlerinin %41'ine tekabül eden bir balina hakimiyetidir ve hem LUNA çöküşü (%39) hem de FTX'in düşüşü (%33) ile karşılaştırılabilir.

Live Professional Workbench

Borsalara Balina Net Akışının analizi, arz ve talep dengesi üzerindeki etkileri için bir veri olarak kullanılabilir. Balinadan borsaya net akışlar son beş yılda ±5 bin BTC/gün arasında dalgalanma eğilimi göstermiştir.

Bununla birlikte, bu yılın Haziran ve Temmuz ayları boyunca balina girişleri 4,0 bin ila 6,5 bin BTC/gün arasında yüksek bir giriş eğilimini sürdürdü.

Live Professional Workbench

Balinaların borsalara küresel bakiye net akışında baskın olduğu dönemleri belirlemek için basit bir korelasyon aracına geri döneceğiz. Aşağıdaki grafik, Balina net akışları ile küresel borsa net akışları arasında yüksek korelasyon (0,75 veya daha fazla) olan dönemleri göstermektedir 🟥 (balina hakimiyetini göstermektedir), üç önemli dönem özelinde inceleme yapılabilir:

 1. 2017 boğa piyasasından 2018 ayı piyasasına geçiş (piyasa geçişi ve olgunlaşma).
 2. Mart 2020 sonrası dönem (GBTC'nin kurumsal olarak benimsenmesi ve yaygınlaştırılması).
 3. 2021'in sonlarından 2022'ye kadar (FTX/Alameda kuruluşunun talihsiz hadisesi).

Bu görünümden, Balina davranışının (güçlü giriş eğilimi) piyasanın geri kalanından (ılımlı çıkış eğilimi) oldukça farklı olduğunu tekrar görebiliriz.

Live Professional Workbench

Muhtemelen bu hikayenin en ilginç bileşeni balina coinlerinin varış noktasıdır. Balina giriş hacimlerini incelersek, balinadan borsaya akışların yaklaşık %82'sinin Binance 🟨'e yöneldiğini, Coinbase 🟦'in %6,8'ini ve diğer tüm borsaların %11,2'sini oluşturduğunu görebiliriz.

Bu durum, Temmuz rallisi sırasında balina girişlerinin neredeyse %34'ünün Binance'e gönderildiğini ve son 12 ayda Binance hakimiyetinde olağanüstü bir artış görüldüğünü gösteriyor. Bu aynı zamanda önceki haftalarda gözlemlediğimiz bazı bölgesel farklılıklara da işaret ediyor (26. Hafta).

Live Professional Workbench

Kısa Süreli Balinalar

Balina varlıklarının şu anda borsa faaliyetlerine hakim olduğunu tespit ettikten sonra, bu gözlemleri, borsa faaliyetlerinin çoğunun Kısa Vadeli Yatırımcılarla bağlantılı olduğunu belirttiğimiz geçen haftaki raporla ilişkilendirebiliriz (2. Hafta).

Borsa Girişlerinde Kısa Vadeli Yatırımcı Hakimiyeti %82'ye yükselmiştir ve bu oran son beş yıldaki uzun vadeli aralığın (tipik olarak %55 ila %65) oldukça üzerindedir. Buradan hareketle, son dönemdeki alım satım faaliyetlerinin çoğunun 2023 piyasasında aktif olan (ve dolayısıyla STH olarak sınıflandırılan) Balinalar tarafından yönlendirildiğini söyleyebiliriz.

Live Professional Workbench

Borsalara akan Kısa Vadeli Sahip hacminin gerçekleştirdiği Kar/Zarar derecesine bakarsak, bu yeni yatırımcıların yerel piyasa koşullarında işlem yaptığı ortaya çıkmaktadır. FTX'in çöküşünden bu yana yaşanan her yükseliş ve düzeltmede, STH kar ya da zararında sırasıyla 10 binden fazla BTC'lik bir artış görüldü.

Live Professional Workbench

STH grubu tarafından borsalara gönderilen coinlerin net kar/zarar eğilimine bakarak bu davranışı daha da net görebiliriz. Burada, yerel piyasa uç noktalarının STH'lerin sırasıyla ±0,3'ün üzerinde veya altında işlem gören bu ölçümle gösterilen yüksek derecede kar 🟥 veya zarar 🟩 kilitlediğini görebiliriz.

Live Professional Workbench

Kısa Vadeli Tutucu SOPR 🟠, spot piyasalardaki bu yerel ticaret davranışı için birleştirici bir başka güçlü araçtır. SOPR, Kısa Vadeli Sahiplerin coinleri için ortalama harcama fiyatı (elden çıkarma) ile satın alma fiyatı arasındaki oranı takip eder.

Aşağıdaki grafikte, aşırı kar veya zararın gerçekleştiği dönemler için bir standart sapma bandı (90 günlük) kullanılmıştır. Bu fiyatlandırma bantlarının 2023 yerel piyasa uç noktalarında aşıldığı birkaç örnek görebiliriz.

Live Professional Chart

Son olarak, Workbench'i kullanarak bu gözlemleri birleştirebilir ve bu koşulların her ikisinin de karşılandığını vurgulayan bir araç geliştirebiliriz:

 1. STH SOPR, ortalama + 1sd bandının (90 günlük) üzerinde işlem görüyor.
 2. Borsalara nispi net STH kar/zarar eğilimi 0,3'ü aşıyor.

Bu araç, STH grubunun yakın geçmişe göre ne zaman büyük ölçüde kar elde ettiğini belirlemeye yardımcı olabilir. 2023'te bu tür birkaç olay yaşanmış ve birçoğu yerel pazar zirveleri oluşturmuştur.

Live Professional Workbench

Özet ve Sonuçlar

Bitcoin için balina varlıkları genellikle piyasa fiyat hareketi üzerinde önemli bir etkiye sahip olarak gösterilir. Bu varlıkları takip etmek ve izlemek oldukça zor olsa da, son aylarda giderek daha aktif hale geldikleri görülmektedir. Özellikle, borsa girişlerinin %42'si balina varlıklarla ilgilidir ve bunların büyük çoğunluğu Binance'e yöneliktir.

Ayrıca, aktif balina varlıklarının çoğunun Kısa Vadeli Yatırımcılar olarak sınıflandırıldığı sonucuna varabiliriz. Bu gözlemleri birleştirerek, bu grubun güçlü kar ve zarar gerçekleştirme dönemlerini izlemek için bir dizi araç geliştirebiliriz. Buradan hareketle, zincir üstündeki verileri kullanarak yerel piyasadaki aşırı uçlarda gezinmeye yardımcı olacak bir dizi araç geliştirebiliriz.


Yasal Uyarı: Bu rapor herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez. Tüm veriler yalnızca bilgi amaçlı sağlanmaktadır. Burada verilen bilgilere dayanılarak hiçbir yatırım kararı alınmamalıdır. Kendi yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz.


Çeviriler

Zincirde bu hafta bülteni İspanyolca, İtalyanca, Çince, Japonca, Türkçe, Fransızca, Portekizce, Farsça, Lehçe, İbranice, Arapça, Vietnamca ve Yunanca'ya çevrilmiştir.

📽️ Daha fazla video içeriği ve metrik eğitim için Youtube Kanalımızı ziyaret edin ve abone olun veya Video Portalımızı ziyaret edin.


Yeni sosyal medya kanallarımızı kullanıma sunmaktan gurur duyuyoruz:


Glassnode Resmi Twitter sayfamıza ve Glassnode Türkiye Twitter sayfamıza katılabilirsiniz.