Arz Daralması

Hem varlık hem de yatırımcılar için önemli bir kilometre taşı olan dördüncü Bitcoin yarılanması hızla yaklaşıyor. Bu baskıda, BTC arzının çarpıcı darlığını derinlemesine inceliyor ve son olay öncesinde yatırımcı birikim modellerini nasıl ölçebileceğimizi gösteriyoruz.

Arz Daralması

Yönetici Özeti

 • Nisan 2024'te gerçekleşeceği tahmin edilen dördüncü Bitcoin yarılanması hızla yaklaşırken, Bitcoin arzında tarihi seviyelere ulaşan bir daralma oluşuyor.
 • Hem 'mevcut arz' hem de uzun vadeli yatırımcılar tarafından yeni ihraçları %200+ oranında aşan 'arz depolama' oranları için çeşitli ölçümleri değerlendiriyoruz.
 • Piyasa Değeri ile Gerçekleşen Değer arasındaki ilişkiyi kullanarak, bu arz sıkışıklığının BTC'ye sermaye girişinin değerleme üzerinde büyük bir etkiye sahip olmasıyla sonuçlandığını tahmin ediyoruz.
📊
Bu raporda yer alan tüm grafikleri The Week On-chain Dashboard.

Arz Dinamiklerinin 2024 Bitcoin Yarılanmasına Doğru Değerlendirilmesi

Bitcoin takviminde en çok beklenen olaylardan biri olan yarılanma olayı, her 210.000 blokta bir gerçekleşmekte ve yeni coin çıkarma oranını %50 azaltmaktadır. Dördüncü yarılanmanın 840.000 blok yüksekliğinde gerçekleşeceği önceden belirlenmiş olsa da, madencilik bloklarının doğal değişkenliği ve olasılıksal doğası nedeniyle kesin tarih ve saat bilinmemektedir.

Mevcut ortalama blok aralığı göz önüne alındığında en iyi tahminimiz, yarılanmanın 158 gün sonra, 23 Nisan-2024 tarihinde gerçekleşeceği yönündedir.

Live Advanced Chart

Madenciliğin yüksek CAPEX ve OPEX talepleri göz önüne alındığında, Bitcoin madencileri tarihsel olarak BTC gelirlerinin büyük bir kısmını maliyetleri karşılamak için dağıtmıştır. Yeni basılan arz yoluyla madencilere verilen USD değerinin yıllık en yüksek değeri ~1 milyar $/ay olup, bu da oldukça önemli bir sermaye girişi rüzgarıdır.

2024 sonrası yarılanma dünyasında bu rakam 500 milyon $/ay'a düşecektir ki bu da bir yıl önce FTX'in en düşük seviyeleri etrafında oluşan 450 milyon $/ay'lık dağıtım baskısıyla karşılaştırılabilir.

💡
Uyarı Fikri: Yüzde Düşüş koşulunu kullanarak BTC İhracı %50 düştüğünde 2024 Yarılanması gerçekleştiğinde bir Glassnode uyarısı alın.
Live Advanced Chart

Bitcoin yarılanmasının teknik güzelliği ve durdurulamaz doğasının yanı sıra, yatırımcılar için de ilgi çekici bir nokta. Önceki tüm yarılanmalar, takip eden 365 gün içinde etkileyici bir piyasa performansı sergilemiştir.

Bu durum doğal olarak, yarılanmanın bu fiyat artış döngülerinin birincil itici gücü mü yoksa birçok faktörden yalnızca biri mi olduğu konusunda bir merak noktası yaratmaktadır. Bu sayıda, tartışmaya onchain bakış açısıyla renk katmak için bu konuyu arz ve yatırımcı davranış kalıpları merceğinden inceleyeceğiz.

Bunu üç analiz aşamasına ayıracağız:

 1. 'Mevcut ve Aktif' Arzın Değerlendirilmesi
 2. 'Arz Depolama ve Tasarruf' oranlarının ölçülmesi
 3. Sermaye Akışlarının Piyasa Değerlemesi Üzerindeki Etkisinin Analizi
🛠️
Workbench İpucu: Bu grafik, subset(m1,start,end) ve shift(m1,period) fonksiyonlarının bir kombinasyonunu kullanarak geçmiş döngüleri hizalar.
Live Advanced Chart

Mevcut Arzın Değerlendirilmesi

İlk yapmamız gereken mobil, aktif ve serbestçe dolaşımda olan BTC hacmine ilişkin bir tahmin oluşturmaktır. Başka bir deyişle, yatırımcıların yakın vadede el değiştirmesini makul olarak bekleyebileceği mevcut arz nedir?

Aşağıdaki grafik, ana girdi olarak 'coin-yaşını' kullanan ve bir coinin zincir üstünde en son harcanmasından bu yana geçen süreyi ölçen çeşitli arz sezgisellerini kapsamaktadır. Kısa Vadeli Sahip Arzı şu anda 2,33 milyon BTC ile son yılların en düşük seviyesindedir ve istatistiksel olarak harcanma olasılığı en yüksek olan 155 günlük coinleri kapsamaktadır.

'Daha sıcak' arzı tanımlayan diğer ölçütler arasında 1 aydan daha genç coinler(1,39 milyon BTC) yer almaktadır, ancak Vadeli İşlem Açık Faizi (0,41 milyon BTC) de türev piyasalarda bir tür 'arz riski' olarak değerlendirilebilir.

Bir araya getirildiğinde bu 'sıcak arz' hacmi, günlük ticarete katılan dolaşımdaki arzın %5 ila %10'una denk gelmektedir.

Live Professional Chart

Glassnode, cüzdanların harcama davranışlarını izleyen ve Likit Olmayan, Likit ve Yüksek Likit kovalar olarak sınıflandırılan başka bir arz ön görüsü geliştirdi. Son ikisi, hem coin alan hem de bunların önemli bir kısmını harcayan cüzdanları temsil eden aşağıda gösterilmiştir.

Mart 2020'de başlayan ve dünyanın pandemi ve ona verilen toplumsal tepkinin getirdiği sismik bir değişim yaşadığı birkaç yıllık düşüş oldukça dikkat çekicidir.

Live Professional Chart

Likit ve Yüksek Likit arz ile Borsa Bakiyeleri arasında bariz nedenlerden dolayı önemli bir örtüşme vardır. Bu birkaç yıllık düşüş trendi tekrar görülüyor ve coinlerin Borsa cüzdanlarından çıkıp çok az harcama geçmişi olan daha Likit olmayan cüzdanlara doğru hareket ettiğini gösteriyor.

Live Professional Chart

Bunun önemli bir nüansı, hem kurumsal sınıf saklama kuruluşlarının hem de GBTC gibi ETF tarzı ürünlerin (gelecekteki spot ETF araçları için faydalı bir referans) rolüdür. Aşağıdaki grafikte Coinbase Exchange, Coinbase Custody ve GBTC kümelerimiz için zincir üstündeki toplam hacimlere ilişkin en iyi tahminimiz gösterilmektedir.

Hem GBTC hem de saklama ürünlerine olan talebin önemli ölçüde arttığı Mart 2020 dönüm noktasına tekrar dikkat edin; her ikisi de birçok durumda Likit olmayan arz olarak sınıflandırılacaktır.

Live Professional Chart

Kısa Vadeli Sahip Arzı ve Borsa Bakiyelerini karşılaştırırsak, bunların yaklaşık 2,3 milyon BTC ile benzer büyüklükte olduğunu görebiliriz. Bu iki 'mevcut arz' ölçütü bir araya getirildiğinde, dolaşımdaki arzın %23,8'ine denk gelmektedir ki bu oran şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

Bu durumun mevcut BTC arzını göreceli olarak tarihi düşük seviyelere çektiği söylenebilir.

Live Advanced Chart

Depolanan ve Tasarruf Edilen Arz Oranlarının Ölçülmesi

Çeşitli 'mevcut arz' ölçütleri için genel eğilimin azaldığını tespit ettik. Bu eğilim artık birkaç yıllık olmakla birlikte, Haziran 2022'deki piyasa genelindeki satışlardan bu yana belirgin bir şekilde hızlanmıştır (LUNA-UST ve 3AC).

Live Professional Chart

Buna karşın, 'kaydedilen veya depolanan' arzın ters ölçümlerini üst üste koyduğumuzda, dikkate değer bir ayrışmanın oluştuğunu görebiliriz. Burada 'depolanmış arzı' aşağıdaki sezgisel yöntemleri kullanarak ele alıyoruz:

 • Uzun Vadeli Holder Arzı (-155 günden daha eski kripto paralar, koyu mavi)
 • Likit Olmayan Arz (sınırlı harcama geçmişine sahip cüzdanlar, açık mavi)
 • Kasa Arzı (derin HODLed ve Kayıp arz, bkz. Cointime Economics, yeşil)

Bu ayrışma, coinlerin genel olarak Borsa bakiyelerinden, spekülatörlerden ve aktif ticaretten uzaklaşarak soğuk cüzdanlara, saklama ve uzun vadeli yatırımcıların cüzdanlarına yöneldiğini göstermesi açısından anlamlıdır.

Live Professional Chart

Bir ölçüm yapabilmek için, kripto paraların depolanma ve tasarruf edilme oranını yeni ihraçlara göre karşılaştırabiliriz. Şu anda, her çeyrekte yaklaşık 81 bin BTC çıkarılmakta olup, bu rakam yarılanmadan sonra yakında ~40,5 bin BTC/çeyrek'e düşecektir.

Likit Olmayan Arzdaki 90 günlük değişimi üst üste koyarsak, likit olmayan bakiyelerde önceki tüm yarılanma olayları boyunca sürekli bir artış olduğunu görebiliriz. Bu durum, yatırımcı alım tarafının yarılanma öncesinde ve yarılanma boyunca yükselme eğiliminde olduğunu ve genellikle olaydan önce ve sonra ihraç oranını önemli ölçüde aştığını göstermektedir.

Likit olmayan arz şu anda 180 bin BTC/çeyrek oranında artmaktadır ki bu da ihraçtan 2,2 kat daha fazladır.

Live Professional Chart

Yatırımcının elde tutma süresini girdi olarak kullanarak 'depolanmış arz' merceğinden baktığımızda, Uzun Vadeli Yatırımcılar (mavi) ve Kasa Arzı (yeşil) için benzer bir birikim modeli görüyoruz. İlginç bir şekilde, bu yatırımcı davranışı üç dalga halinde gerçekleşiyor gibi görünüyor:

 1. Ayının ortasında 1. dalga fiyatlar ATH'den keskin bir şekilde düzeltme yaşarken.
 2. Ayının ilerleyen aşamalarında 2. dalga döngü tabanı oluşurken.
 3. Yarılanmaya doğru giden 3. dalga yatırımcılar beklenti içinde satın aldıkça.
🛠️
Workbench İpucu: Burada if-then fonksiyonunu kullanarak görselleştirmeyi iyileştirmek için negatif değerleri gizledik if(f1,"<",0,0,f1).
Live Advanced Chart

Birikim oranları cüzdan büyüklüğü sezgiselliği kullanılarak da değerlendirilebilir; bu grafikte 100 BTC'den daha az varlik tutan tüm yatirimcilar dikkate alınmaktadır. Bu Karides (< 1BTC), Yengeç (1 ila 10BTC) ve Balık (10 ila 100BTC), retail satıştan yüksek net değerli bireylere kadar geniş bir yatırımcı kesitini yakalar.

Toplamda, birikim oranları Şubat 2022'den bu yana yeni ihraçları aşarak tarihteki en uzun ve en uzun süreli dönem olmuştur.

📰
İlgili Rapor: Shrimp to Whales tarafından düzenlenen Bitcoin arz dağılımını raporumuzda derinlemesine inceliyoruz The Shrimp Supply Sink.
Live Professional Chart

Özetlemek gerekirse, aşağıdaki grafik 1 Ocak 2022'den bu yana bu çeşitli 'depolanmış' arz ölçütlerinin net bakiye değişimini göstermektedir. Dolaşımdaki arzdaki değişimi (turuncu) temel olarak kullanıyoruz ve yatırımcıların biriktirme oranlarının 1,1x ile neredeyse 2,5x yeni ihraç arasında değiştiğini görüyoruz.

'Mevcut arz' ölçütlerimiz tarihi düşük seviyelerde olmakla kalmayıp, yatırımcılar tarafından 'arz depolama' oranları da yarılanma öncesi ortamdaki ihraç oranlarından anlamlı derecede yüksektir. Ayı piyasaları ve yarılanma olaylarının ardından Bitcoin piyasası döngülerinin döngüsel doğası, bize piyasalardaki bir deyişi hatırlatan bu yatırımcı birikim modelleriyle açıklanabilir;

Ayı piyasaları, ardından gelen boğayı yazar (ve tam tersi)
Live Professional Chart

Değişen Sermaye Gelgitlerini Analiz Etmek

Son birkaç onchain analizimizde, dijital varlık ekosistemi genelinde sermayenin rotasyonuna odaklandık. Bu baskılarda, sermaye girişleri, çıkışları ve varlıklar arasındaki rotasyon için bir vekil olarak Gerçekleşen Değer'i kullanıyoruz.

Davranışsal düzeyde, Bitcoin'deki uzun vadeli yatırımcılar düşükten alıp yüksekten satma eğilimindedir; bu da kâr sağlayan ve coinleri düşük maliyetli bir temelden daha yüksek bir temele yeniden değerleyen bir süreçtir. 2018'de 6 bin dolardan alınan bir coin 2021'de 60 bin dolardan satılıyor ve aynı coin hacmini elde etmek için %900 daha fazla sermaye gerekiyor.

Önemli bir not: 'depolanan arz' bugün artarken, aşağıdaki grafik kârların alındığı ve 'depolanan arzın' likit dolaşıma geri harcandığı tersini göstermektedir.
📰
İlgili Rapor: Araştırmamız sırasında aşağıdaki temel bir zincir üstü araç olan iki ölçütü geliştirdik The Realized Cap
Live Advanced Chart

Bu çerçeveyi akılda tutarak, Piyasa Değerinde 1 dolarlık bir değişiklik elde etmek için Bitcoin Gerçekleşen Değerine girmesi (veya çıkması) gereken sermaye miktarını karşılaştırabiliriz.

Bu son metrik ilk olarak yakın tarihli bir araştırma raporunda önerilmiştir ve bir likidite veya volatilite ölçüsü olarak düşünülebilir. Bitcoin'in Piyasa Değerinde 1,0 $'lık bir değişiklik elde etmek için Gerçekleşen Değerin ne kadar değişmesi gerektiğini açıklar. Bazı ilginç ayrıntılara dikkat çekiyoruz:

 • Geç aşamadaki boğa piyasalarında (turuncu bölgeler) 1,0 $ Piyasa Değeri değişikliği elde etmek için 0,75 $'dan fazla ve genellikle 1,0 $'ın üzerinde sermaye girişi gerekir. Bunun tarihsel olarak sürdürülemez bir durum olduğu tespit edilmiştir.
 • Ayı piyasaları sırasında, sermaye ve yatırımcı ilgisi azaldıkça, bu değer 0,10 ila 0,30 $ arasına düşebilir. Bu durum, küçük sermaye girişleri veya çıkışları büyük bir etkiye yol açtığı için fiyatlarda daha değişken dalgalanmalara neden olur.

Bu metrik uzun vadeli medyan değer olan 0,25$'a (kırmızı) yakın olup Bitcoin arzının ve likiditesinin oldukça sıkı olduğunu göstermektedir. Piyasa değerinde 0,25 dolarlık bir sermaye girişi/çıkışı 1,0 dolarlık bir değişim yaratmaktadır. Bu durum birçok yönden yukarıda tartışılan arz dinamikleriyle uyumludur; 'mevcut arz' gerçekten de tarihsel olarak düşüktür, depolama oranları artmıştır ve sonuç olarak likidite azalmıştır.

🛠️
Workbench İpucu: Bu grafik, f1 metriği 0,75 eşik değerinin üzerinde olduğunda m1 fiyatını vurgulamak için bir if(f1,">",0,75,0,m1) işlevi kullanır.
Live Advanced Chart

Özet ve Sonuçlar

Dördüncü yarılanma olayı hızla yaklaşıyor ve Bitcoin için önemli bir temel ve teknik bir kilometre taşını temsil ediyor. Yatırımcılar için de, önceki döngülerdeki etkileyici getiri profili göz önünde bulundurulduğunda, ilgi çekici bir alan olduğunu söyleyebiliriz.

Bu sayıda, çeşitli arz ölçümleri ve sezgisel yöntemler kullanarak Bitcoin arzında oluşan daralmayı araştırdık. Bu ölçütler arasında, 'mevcut arzın' tarihi düşük seviyelerde olduğunu ve 'arz depolama' oranlarının mevcut arzı 2,4 kata kadar aştığını gösteren kayda değer bir çakışma var.


Yasal Uyarı: Bu rapor herhangi bir yatırım tavsiyesi içermez. Tüm veriler yalnızca bilgi amaçlı sağlanmaktadır. Burada verilen bilgilere dayanılarak hiçbir yatırım kararı alınmamalıdır. Kendi yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz.

Gösterilen borsa bakiyeleri Glassnode'un hem resmi olarak yayınlanan borsa bilgileri hem de tescilli kümeleme algoritmaları aracılığıyla toplanan kapsamlı adres etiketleri veritabanından elde edilmiştir. Borsa bakiyelerini temsil ederken en yüksek doğruluğu sağlamaya çalışsak da, özellikle borsalar resmi adreslerini açıklamaktan kaçındığında, bu rakamların her zaman bir borsanın rezervlerinin tamamını kapsamayabileceğini unutmamak önemlidir. Kullanıcıları bu ölçümleri kullanırken dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz. Glassnode herhangi bir tutarsızlık ya da olası yanlışlıktan sorumlu tutulamaz. Borsa verilerini kullanırken lütfen Şeffaflık Bildirimimizi okuyun.


Çeviriler

Zincirde bu hafta bülteni İspanyolcaİtalyancaÇinceJaponca, Türkçe, FransızcaPortekizceFarsçaLehçeİbraniceArapçaVietnamca ve Yunanca'ya çevrilmiştir.

📽️ Daha fazla video içeriği ve metrik eğitim için Youtube Kanalımızı ziyaret edin ve abone olun veya Video Portalımızı ziyaret edin.


Yeni sosyal medya kanallarımızı kullanıma sunmaktan gurur duyuyoruz:


Glassnode Resmi Twitter sayfamıza ve Glassnode Türkiye Twitter sayfamıza katılabilirsiniz.