Thị Trường Gấu Đã Kết Thúc?

Bitcoin đã có hiệu suất giá mạnh nhất kể từ mức cao nhất mọi thời đại, được hỗ trợ bởi một số chỉ báo on-chain báo hiệu sức mạnh. Trong ấn bản này, chúng tôi đánh giá liệu thị trường gấu đã ở lại phía sau chúng ta hay chưa và liệu quá trình phục hồi mạnh mẽ của Bitcoin có đang diễn ra hay không.

Thị Trường Gấu Đã Kết Thúc?

Thị trường Bitcoin đã phá vỡ trên mức $30,000 đô la trong những tuần gần đây, đạt mức lợi nhuận hàng quý cao nhất (+70%) kể từ ATH vào tháng 10 năm 2021. Đây cũng là lần thứ hai lợi nhuận hàng tuần đạt mức +36%, một lần nữa khẳng định Bitcoin là loại tài sản hoạt động tốt nhất kể từ đầu năm đến nay.

Hoạt động mạnh mẽ của thị trường vào năm 2023 hoàn toàn trái ngược với năm 2022 và cho thấy một sự thay đổi chế độ đang diễn ra. Trong báo cáo này, chúng tôi sẽ khám phá một số chỉ báo on-chain chứng minh cho quan điểm này và giúp đánh giá liệu sự phục hồi mạnh mẽ ra khỏi thị trường gấu có đang diễn ra hay không và liệu thị trường gấu có thể đã ở phía sau chúng ta hay không.


🪟 Xem tất cả các biểu đồ có trong báo cáo này tại The Week On-chain Dashboard.

Live Advanced Chart

Có một sự phát triển thú vị trong 12 tháng qua là mối tương quan ngày càng tăng giữa hiệu suất giá BTC so với Vàng, nơi trú ẩn an toàn cho tiền tệ truyền thống. Trên cơ sở 30 ngày, 90 ngày và 365 ngày, mối tương quan giữa hai tài sản này hiện đang rất tích cực, vẫn duy trì ở mức cao trong cuộc khủng hoảng ngân hàng Hoa Kỳ diễn ra vài tuần trước.

Điều này cho thấy sự đánh giá cao đối với cả hai loại tài sản và thực tế về rủi ro đối tác đang ngày càng tăng đối với các nhà đầu tư.


🪟 Dashboard liên quan: Gần đây chúng tôi đã triển khai một bộ chỉ báo giá Forex and Commodity, sử dụng giá oracle trên blockchain Ethereum.

Live Advanced Chart

Các Chỉ báo Hỗ trợ

Thị trường Bitcoin đang ở trong một trạng thái thú vị, theo đó ngưỡng Người nắm giữ dài hạn/ngắn hạn của 155 ngày hiện xấp xỉ giai đoạn FTX sụp đổ. Như vậy, chúng ta có thể diễn giải các chỉ số LTH và STH như sau:

 • 🟦 Những người nắm giữ dài hạn đã mua Bitcoin trước khi FTX sụp đổ, hiện đang nắm giữ tổng số dư nguồn cung là 14.161 triệu BTC, chỉ thấp hơn mức ATH mới.
 • 🟥 Những người nắm giữ ngắn hạn đã mua Bitcoin sau khi FTX sụp đổ, chứng kiến số dư nguồn cung 2.914 triệu BTC của họ vẫn khá ổn định vào năm 2023.
Live Professional Chart

Nếu chúng ta đưa quan sát này vào biểu đồ phân phối giá mua lại của nhà đầu tư, chúng ta có thể thấy ba cụm nguồn cung quan trọng:

 • Cụm hình thành đáy < $25,000: Những đồng coin này là những BTC được đổi chủ nhiều nhất trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023. Có sự cân bằng khá đồng đều giữa người mua LTH (trước FTX) và STH (sau FTX) trong phạm vi này.
 • Nhóm Mua lại gần đây $25,000-$30,000: Những BTC này chiếm 7.25% nguồn cung và chủ yếu là các đồng coin STH. Điều này phản ánh sự kết hợp của việc chốt lời khi BTC tăng giá và các đồng coin được bán cho những người mua vào khi giá tăng trên $25,000.
 • Những người sống sót trong chu kỳ > $30,000: Những Người nắm giữ dài hạn còn lại đã vượt qua sự biến động và hỗn loạn của chu kỳ 2021-22 và vẫn đang hold, chiếm 22.2% nguồn cung.
Live in the Professional Engine Room

Chúng ta cũng có thể xem chu kỳ thị trường hiện tại từ lăng kính hành vi của Người nắm giữ dài hạn, được thể hiện thông qua những thay đổi trong Nguồn cung do họ nắm giữ. Bao gồm ba giai đoạn chính:

 • Giai đoạn kiên nhẫn ổn định, khi nguồn cung LTH có xu hướng dao động quanh mức ATH của nó, thường là từ vài tháng đến hơn một năm.
 • Giai đoạn đỉnh HODL, khi nguồn cung LTH có lợi nhuận (màu xanh đậm) tăng nhanh và thường liên quan đến việc tăng giá hướng tới ATH.
 • Giai đoạn phân phối khi phá vỡ ATH, trong đó các LTH bắt đầu phân phối mạnh vào các làn sóng nhu cầu mới đang gia nhập thị trường.

Thị trường hiện đang hoạt động tốt trong Giai đoạn kiên nhẫn, với hơn 23.3% nguồn cung được nắm giữ bên ngoài các sàn giao dịch bởi các LTH đang trong trạng thái lỗ. Cơ cấu nguồn cung hiện tại cũng có nhiều điểm tương đồng với các giai đoạn đầu năm 2016 và 2019.

Live Professional Chart

Chúng ta có thể thấy sức mạnh thị trường từ đầu năm đến nay được hỗ trợ bởi sự gia tăng bùng nổ của các đồng coin đang có lời. Đặc điểm của vùng đáy thị trường giá giảm là sự đầu hàng trên diện rộng mà theo định nghĩa là có một nguồn cầu ngược chiều và đủ khả năng để hấp thụ nó.

Khi giá phục hồi ra khỏi vùng hình thành đáy, tất cả các đồng coin này đều có lãi. Vào năm 2023, tổng cộng 6.2 triệu BTC đã có lãi trở lại (32.3% nguồn cung), cho thấy nền tảng cơ sở chi phí dưới $30,000 đô la này lớn đến mức nào.

Live Advanced Chart

Với rất nhiều đồng coin quay lại trạng thái có lời trên danh nghĩa, theo đó động cơ chi tiêu và bán sẽ bắt đầu tăng lên. Chỉ báo NUPL cung cấp thước đo về mức vốn hóa thị trường Bitcoin được nắm giữ dưới dạng lợi nhuận chưa thực hiện.

Tại mức 0.36 hiện tại, thị trường đang rất trung lập, với 55.8% số ngày ghi nhận mức cao hơn và 44.2% thấp hơn. Điều này trùng hợp với các chu kỳ trước đây khi quá trình chuyển đổi giữa thị trường giá giảm và thị trường giá lên diễn ra. Nó cũng gợi ý rằng thị trường không bị định giá quá thấp (như ở mức $16,000), cũng không được định giá quá cao (như ở mức cao nhất là hơn $60,000).

Live Advanced Chart

Các HODLer vẫn nắm giữ

Mặc dù giá Bitcoin đã tăng hơn 100% kể từ mức thấp nhất, nhưng vẫn chưa có bất kỳ sự gia tăng đáng kể nào trong việc chi tiêu các đồng coin cũ hơn. Biểu đồ bên dưới cho thấy các đồng coin dưới 3 tháng vẫn chiếm chưa đến 20% tài sản theo Bitcoin, điều này thường liên quan đến mức đáy của chu kỳ gấu.

Ngược lại, điều này có nghĩa là các đồng coin cũ hơn 3 tháng (HODLer) nắm giữ hơn 80% tài sản, bất chấp sự sụt giảm nghiêm trọng vào năm 2022 và thị trường đi lên vào năm 2023.

Live Advanced Chart

Cả hai quan sát trên đều có thể thấy được trong RHODL ratio, chỉ báo này đang trong quá trình đảo ngược từ điểm bão hòa HODLer cao nhất. Theo số liệu này, chu kỳ rất có thể đã nghiêng về phía phe bò, nó cũng không còn nằm trong lãnh thổ bị định giá thấp (hay bị định giá quá cao theo tiêu chuẩn lịch sử).

65.8% trong tất cả các ngày giao dịch đã ghi nhận RHODL Ratio cao hơn, cung cấp thêm bằng chứng cho thấy HODLer vẫn là thực thể thống trị trên thị trường và nắm giữ nguồn cung.

Live Advanced Chart

Phục hồi lành mạnh

Trong khi HODLer thường gắn với các đồng coin không hoạt động, thì mạng Bitcoin vẫn hoạt động rất tích cực. Số lượng giao dịch hiện hơn 270,000 giao dịch/ngày, đang đến gần mức cao của chu kỳ trên cơ sở trung bình hàng tháng.

Điều này được liên kết với các giao dịch cũng như sự xuất hiện của NFT trên mạng lưới Bitcoin, đã vượt qua mốc tổng cộng 1 triệu trong tuần này.


🪟 Dashboard liên quan: Một vài Chỉ báo hoạt động on-chain có sẵn trong live dashboard được thiết kế để xác định xu hướng ứng dụng mạng Bitcoin.

Live Professional Chart

Cùng với hoạt động on-chain tăng lên, áp lực phí cũng tăng cao. Chỉ báo 2yr Z-Score bên dưới được thiết kế để làm nổi bật sự gia tăng áp lực phí so với thị trường giá xuống gần đây.

Chúng ta có thể thấy rằng số liệu này hiện đã chuyển sang giá trị dương, cho thấy nhu cầu về dung lượng khối Bitcoin đã tăng lên một mức đáng kể.

Live Advanced Chart

Tổng hợp các Chỉ báo

Bộ chỉ báo trên xem xét môi trường on-chain Bitcoin từ một số góc độ. Nhìn chung, hành vi của các nhà đầu tư Bitcoin rất nhất quán qua các chu kỳ, điều này cho phép chúng tôi phát triển các công cụ tìm kiếm điểm hợp lưu.

Biểu đồ bên dưới là một trong những tín hiệu on-chain của chúng tôi, sử dụng tám chỉ báo trên bốn lĩnh vực và tìm kiếm điểm hợp lưu chỉ ra sự phục hồi lành mạnh và mạnh mẽ của thị trường. Có thể thấy thị trường hiện tại có 8/8 chỉ báo nằm trong vùng tích cực, cho thấy thị trường giá giảm rất có thể đã ở xa phía sau chúng ta.


🪟 Dashboard liên quan: Biểu đồ này có sẵn tại Recovering From a Bitcoin Bear Signals dashboard, được thiết kế để xác định điểm hợp lưu của sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường.

Live Advanced Signals Chart

Tóm tắt và Kết luận

Trong khi Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số trải qua một mức độ biến động thị trường tương đối cao thì nhiều chỉ báo trên chuỗi, phản ánh các quyết định tập thể của con người, nhất quán một cách đáng ngạc nhiên.

Chính xác là 64 tuần trước, chúng tôi đã đề cập đến việc một số chỉ báo on-chain có khả năng đang tiến vào vào lãnh thổ thị trường gấu (WoC 4-2022: Sizing Up a Bitcoin Bear). Người đọc cũng có thể thấy bài đánh giá của chúng tôi về Đợt bán tháo vào tháng 5 năm 2021 có nhiều thông tin, vì đây có thể được lập luận là “khởi đầu tâm lý” của thị trường gấu.

Trong ấn bản tuần này, chúng tôi đề cập đến việc một số chỉ báo on-chain đang gợi ý rằng các điều kiện thị trường gấu (hoặc ít nhất là điều tồi tệ nhất) hiện có thể đã ở phía sau chúng ta. Bitcoin hiện nằm trong lãnh thổ khá trung lập và trên nền tảng hình thành cụm nguồn cung trong khoảng từ $16,000 đô la đến $25,000 đô la, nơi khối lượng Bitcoin đáng kể được đổi chủ. Chúng tôi lưu ý rằng phần lớn nguồn cung này vẫn do những người mua đó nắm giữ chặt chẽ, trong khi lợi nhuận đang được thu về (WoC 12) và việc sử dụng mạng đang được cải thiện, tất cả đều hỗ trợ cho hiệu suất thị trường mạnh mẽ từ đầu năm đến nay.


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này không cung cấp bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Tất cả dữ liệu chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và giáo dục. Các quyết định đầu tư không nên được đưa ra dựa trên thông tin được cung cấp ở đây và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của chính mình.


 • Tham gia kênh Telegram của chúng tôi.
 • Truy cập Glassnode Forum để thảo luận và phân tích dài hạn.
 • Để tìm hiểu các chỉ số và biểu đồ on-chain hãy truy cập Glassnode Studio.
 • Để có thông báo tự động về các chỉ số on-chain và hoạt động của các sàn giao dịch, hãy truy cập Glassnode Alerts Twitter.