Byczy i niedźwiedzi scenariusz

Wraz ze spadkiem zmienności Bitcoina do historycznych dołków, przedstawiamy scenariusz zarówno byczy, jak i niedźwiedzi. Omówimy nawis 1,5 mld USD związany z delewarowaniem górników, słabą aktywność on-chain, ciągły drenaż giełd i niezachwianą wiarę HODLerów.

Byczy i niedźwiedzi scenariusz

Zmienność cenowa Bitcoina zaczęła nieco przypominać stabilność stablecoina, poruszając się w niewiarygodnie małym przedziale 869$. Zmiana kursu wynoszącą tylko 4,6% oddziela tygodniowy dołek 18 793$ od szczytu 19 662$.

Jak omówiono w newsletterach z ostatnich tygodni, okresy tak niskiej zmienności Bitcoina są niezwykle rzadkie, a historycznie istnieją przykłady, gdy poprzedzały one ekstremalnie silne wybicia zarówno ponad obecne notowania, jak i poniżej. Dlatego w tym wydaniu przedstawimy zarówno scenariusz byczy, jak i niedźwiedzi z perspektywy przede wszystkim danych on-chain i poruszymy następujące tematy:

  • Aktywność on-chain i wykorzystanie sieci stale pozostają słabe, co sugeruje nikły rozwój efektu sieciowego,
  • Górnicy są na skraju silnego stresu finansowego, a około 78,2 tys. BTC może być zagrożonych.
  • Salda BTC giełd nadal się kurczą, podczas gdy stale notujemy napływ około 3 mld USD miesięcznie w stablecoinach.
  • Grupa HODLerów osiągnęła rekordowy poziom posiadanych coinów i konsekwentnie odmawiają oni wypuszczania ich z powrotem na rynek.

Tłumaczenia

W tym tygodniu newsletter On-chain jest tłumaczony na hiszpański, włoski, chiński, japoński, turecki, francuski, portugalski, perski, hebrajski oraz grecki.

Cotygodniowy panel analizy Onchain

Cotygodniowy Newsletter Onchain posiada interaktywny panel, w którym znajdują się wszystkie załączone wykresy. Panel ten oraz wszystkie wspominane metryki są szerzej omawiane w naszym raporcie w formie video, który udostępniany jest w każdy wtorek. Wpadnij oraz zasubskrybuj nasz kanał, a także sprawdź pozostałe filmy i tutoriale.


🐻 Niedźwiedzi scenariusz

Nikogo nie ma w domu

Aktywność on-chain jest potężnym zestawem narzędzi do pomiaru i modelowania wykorzystania sieci. Podstawowa zasada interpretacji aktywności on-chain polega na tym, że efekty sieciowe są konstruktywne, a zatem trwałe i pozytywne momentum wzrostu aktywności użytkowników Bitcoina jest najprawdopodobniej konstruktywne dla tegoż aktywa.

Poniższy wykres ocenia dynamikę wzrostu ilości nowych adresów on-chain, porównując krótkoterminową (miesięczną 🔴) z długoterminową (roczną 🔵) średnią kroczącą. Jak widać, w listopadzie 2018 roku niepowodzenie średniej miesięcznej w osiągnięciu pozytywnego momentum było zwiastunem wyprzedaży z 6 000$ do 3 200$. I odwrotnie, styczeń 2019 roku reprezentował eksplozję nowej aktywności, która pchnęła rynek z 4 000$ do 14 000$.

Momentum przyrostu liczby Nowych Adresów jest na skraju kolejnego wzrostu, ale jeszcze nie pokazało przekonującej demonstracji siły, tak jak miało to miejsce w 2019 roku. Lekkie załamanie w ostatnich tygodniach sugeruje słaby obecnie napływ nowego popytu.


🔔 Pomysł na alert: Przebicie poziomu 410 tys. przez wykres ilości Nowych Adresów (30D SMA) oznaczałoby wzrost momentum i stanowiłoby wczesny sygnał potencjalnej poprawy sytuacji rynkowej.

Zaawansowany wykres interaktywny

Tempo wzrostu adresów z niezerowym saldem również uległo stagnacji od sierpnia, podobnie tal jak w listopadzie 2018 roku. Oznacza to, że mimo iż dziennie przybywa 400 tys. nowych adresów, tyle samo jest opróżnianych z całego posiadanego salda.


🔔 Pomysł na alert: Spadek poniżej poziomu 42,6 mln przez wykres Ilości Adresów Z Niezerowym Saldem oznaczałoby, iż ma miejsce czystka portfeli i sygnalizowałoby dystrybucję coinów oraz słabe warunki rynkowe.

Zaawansowany wykres interaktywny

Wolumen transferów (USD) również spadł w kierunku dołków tego cyklu, osiagając jedynie 19,2 mld USD dziennie. Jest to wartość niższa niż poziom ze szczytu wolumenu transferów obserwowany w grudniu 2017 r. i jest tylko nieznacznie wyższy niż dołki z okresu maja - lipca 2021 r.

Wskazuje to na znaczny stopień apatii w sieci Bitcoina, z bardzo wyciszoną aktywnością on-chain, co sugeruje słabe wykorzystanie sieci, zaangażowanie i wzrost bazy użytkowników.

Jest to cisza on-chain na niezwykłą skalę.


🔔 Pomysł na alert: Spadek poniżej poziomu 18 mld USD Skorygowanego wolumen transferów (7D EMA) sygnalizowałby znaczny spadek przepustowości rozliczeń sieci i mógłby sygnalizować dalsze osłabienie rynku.

Zaawansowany wykres interaktywny

Warto jednak zwrócić uwagę na niedawną zmianę zachowania, którą można zaobserwować w mempool. Ilość coinów przekazywanych w transakcjach trafiających do węzłów mempool stale wzrasta od września.

Zaawansowany wykres interaktywny

To samo zjawisko widać w liczbie wysyłanych transakcji oraz bardzo niewielkim wzroście średniej opłaty sieciowej. Chociaż zjawisko to ma bardzo wczesny i krótkoterminowy charakter, jest ono zgodne z momentum Ilości Nowych Adresów zbliżającym się do średniej rocznej.

Wskaźniki te zapewniają potencjalny obraz nadchodzącej fali zmian, choć wymagają ustanowienia i utrzymania solidnego trendu wzrostowego, aby zwiększyć szanse na prawdziwe ożywienie rynku. Jeśli zjawiska te okażą się być tylko ulotnymi zdarzeniami, wysoce prawdopodobnym jest, że dominować będą opisane powyżej tendencje makronegatywne.

Zaawansowany wykres interaktywny

Górnicy na skraju chaosu

Branża górnicza znajduje się ostatnio w centrum uwagi, gdyż hashrate i trudność wydobycia osiągają coraz to nowe rekordowe poziomy (opisane w newsletterze z 40. tygodnia). Powoduje to wzrost kosztów produkcji BTC, mimo że przychody górników na hash spadły do najniższych poziomów w historii.

Model Regresji Trudności Wydobycia jest szacowanym całkowitym kosztem produkcji i jest zbieżny z ceną spot w momencie redagowania artykułu wynoszącą 19 300$. W połowie 2018 roku po raz ostatni zaobserwowano niedźwiedzi cross-over, po którym nastąpiła znaczna kapitulacja branży górniczej trwająca kilka miesięcy.

Zaawansowany wykres interaktywny

Rzeczywiście, Hash Price osiągnęło w tym tygodniu rekordowo niskie poziomy, a górnicy zarabiają zaledwie 66,5 tys. USD dziennie na Exahash. Hash Price spadł poniżej dołków po halvingu z 2020 roku, mimo że ceny coinów są obecnie ~2x wyższe, co pokazuje, jak ekstremalny stał się niedawny wzrost konkurencji hashrate.

Zaawansowany wykres interaktywny

Aby określić skalę ryzyka kapitulacji górników musimy najpierw zapoznać się ze wskaźnikiem ukazującym, ilu górników obejmujemy obserwacjami. Używamy tutaj ilości bloków dodawanych przez poszczególnych górników jako przybliżonej miary hashrate. Zakładamy tutaj, że każdy oznaczony górnik, który zarabia 10% dotacji blokowej, wygrał 10% bloków, a zatem odpowiada prawdopodobnie za 10% hashrate.

Od marca 2020 roku nasi monitorowani górnicy 🔴 odpowiadają za ponad 95% mocy obliczeniowej sieci (zwłaszcza od Wielkiej Migracji Górników z Chin w maju 2021 roku). Nieznani górnicy oznaczeni zostali jako „Inni” i stanowią oni pozostałe <5%.

W ten sposób możemy rozsądnie rozważyć równowagę utrzymywaną przez wszystkich górników z wyłączeniem Patoshi i „Innych”, aby ustanowić miernik ilości zagrożonych coinów na portfelach górników.

Zaawansowany wykres interaktywny

Poniższy wykres pokazuje, że salda górników wzrosły 10x od 2019 roku i obecnie posiadają łącznie 78,2 tys. BTC. Odpowiada to wartości 1,509 mld USD przy notowaniach 19 300$, co stanowi poważny nawis ze strony coraz mocniej uciskanej branży górników.

Zdecydowana większość tych coinów należy do górników związanych z BinancePool, Poolin, Lubian i F2Pool. Wszyscy z nich doświadczyli stagnacji swojego salda w 2022 roku, co sugeruje, że ceny poniżej 40 000$ spowodowały stres dochodowy i zmotywowały do zmiany zachowań.

Profesjonalny wykres interaktywny

Ogólnie rzecz biorąc, strona popytowa Bitcoina, mierzona aktywnością on-chain i użytkowaniem sieci, jest co najmniej słaba. Mempool daje nam jakiś cień nadziei, jednak wciąż pozostaje 1,5 miliarda dolarów nawisu w coinach trzymanych przez górników, którzy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji.

Wydarzenie związane z delewarowaniem górników mogłoby doprowadzić do historycznie niskiego popytu (newsletter z 42. tygodnia) z powodu utrzymującej się niepewności makroekonomicznej i ograniczeń płynności.


🐂 Byczy scenariusz

Drenaż giełd

Pomimo dość mało imponującego profilu wykorzystania sieci, wpływ przeprowadzanych transakcji utrzymuje konstruktywny wydźwięk.

W październiku w większości grup portfeli nastąpiła wyraźna zmiana zachowań związanych ze zmianą salda. Grupy inwestorów od Krewetek (<1 BTC) do Wielorybów (do 10 tys. BTC) zmieniły swoje zachowanie z uszczuplania balansu i dystrybucji salda netto 🟥 w kierunku akumulacji i wzrostu ilości posiadanych coinów 🟦.

Biorąc pod uwagę, że notowania pozostały niemal niezmienione i charakteryzują się obecnie niską zmiennością, sugeruje to tendencję do cierpliwej akumulacji na najniższych poziomach.

Profesjonalny wykres interaktywny (Glassnode Engine Room)

Można to zwizualizować na wykresie URPD z podziałem na inwestorów krótkoterminowych (STH, 🔴) i inwestorów długoterminowych (LTH, 🔵). Widzimy, że ilość coinów przechodzących z rąk sprzedających do rąk nowych nabywców (STH) wzrasta w szczególności przy cenach od 18 000$ do 20 000$, co wzmacnia powyższe obserwacje.

Znaczący gap istnieje między 12 000$ a 18 000$, gdzie dokonano transakcji o bardzo małym wolumenie coinów, a zatem spadek notowań mógłby być bardzo niestabilny jeśli byki nie utrzymają obecnego poziomu wsparcia.

Widoczna jest również bardzo duża dystrybucja coinów LTH po cenach znacznie powyżej 30 000$. Jak omówiliśmy w poprzednich edycjach (newsletter z 39. tygodnia), ci posiadacze Bitcoina są najmniej wrażliwi na zmiany ceny i na tym etapie można założyć, że są pogodzeni z ich niezrealizowanymi stratami.

Profesjonalny wykres interaktywny (Glassnode Engine Room)

Rezerwy utrzymywane na giełdach również stale spadają, osiągając wieloletnie minima w październiku i cofając się do poziomów ze stycznia 2018 r. W efekcie równowartość ilości coinów, które wpłynęły na giełdy od ostatniego szczytu cyklu, została teraz wypłacona na zewnętrzne portfele niezwiązane z giełdami.

W samym październiku wypłacono 123,5 tys. BTC, co odpowiada 0,86% podaży w obiegu. Chociaż rezerwy giełdowe nie są sygnałem samym w sobie, w kontekście przedstawionym powyżej i poniżej, stanowią one konstruktywne tło.

Zaawansowany wykres interaktywny

Coinbase odnotował w tym tygodniu bardzo duże wypłaty netto w wysokości -41,6 tys. BTC, osiągając całkowity spadek od szczytu salda po marcu 2020 r. wynoszący -48,4%. Należy zauważyć, że według naszej wiedzy, wypływy te wydają się trafiać  zarówno do portfeli inwestorów, jak i instytucji.

Portfele te nie miały interakcji z żadnymi innymi portfelami giełdowymi, a zatem z dużym prawdopodobieństwem odzwierciedlają zmianę rąk.

Zaawansowany wykres interaktywny

Kolejną obserwacją związaną z giełdami jest równowaga między 30-dniowymi przepływami netto dwóch głównych aktywów, BTC i ETH, w porównaniu z połączonym 30-dniowym przepływem netto czterech największych stablecoinów USDT, USDC, BUSD i DAI.

Ta metryka składa się z dwóch elementów:

  1. „Kod kreskowy” zwróci kolor 🟠, gdy przepływ BTC i ETH na giełdy będzie dodatni (tj. napływy netto dwóch głównych aktywów w USD).
  2. Zmiana pozycji netto zwróci kolor 🟢, gdy przepływ stablecoinów na giełdach będzie większy niż wartość BTC i ETH (dodatnia siła nabywcza), i odwrotnie zwróci 🔴, gdy napłynie BTC i ETH o wartości większej niż stablecoinów (ujemna siła nabywcza).

W tej chwili widzimy, że 30-dniowy przepływ netto BTC i ETH to w większości wypłaty, a jednocześnie nadwyżka 3 mld USD na miesiąc w stablecoinach wpłynęła na giełdy, zwiększając względną siłę nabywczą.

Rezerwy USD rosną, podczas gdy ilość coinów dostępnych do zakupu spada.

Zaawansowany wykres interaktywny

HODLerzy dalej hodlują

Biorąc pod uwagę, że przepływy sieciowe przez giełdy wydają się być nastawione na znaczną akumulację, możemy ocenić, czy nastąpiła jakakolwiek utrata przekonania wśród istniejących inwestorów długoterminowych.

Całkowity kapitał przetrzymywany w BTC, wyceniany w momencie ostatniej transakcji danego coina na sieci, jest obecnie nieproporcjonalny na korzyść inwestorów długoterminowych. Odsetek kapitału znajdującego się w coinach, które przeniesiono po sieci w ciągu ostatnich 3 miesięcy, jest obecnie najniższy w historii. Wynikająca z tego obserwacja jest taka, że kapitał zawarty w coinach starszych niż trzy miesiące (coraz częściej posiadanych przez HODLerów) jest obecnie na najwyższym poziomie.

Zaawansowany wykres interaktywny

Jest to dodatkowo potwierdzane przez wskaźnik Binarnej Żywotności, z którego możemy wyciągnąć dwie kluczowe obserwacje:

  1. Stromość spadku Żywotności przyspiesza, co wskazuje, że rynek jest bardzo silnie nastawiony HODLing. Stare ręce po prostu się nie wyprzedają.
  2. Oscylator Binarnej Żywotności, który porównuje ostatnią stromość wykresu z 30-dniowym poziomem bazowym, jest na ekstremalnie niskich poziomach. Takie wydarzenia zbiegają się z ekstremalnym nastawieniem na HODLing, zwykle obserwowanym podczas wczesnej i środkowej fazy akumulacji bessy oraz bezpośrednio przed byczym odwróceniem (squeeze podaży).
Zaawansowany wykres interaktywny

Aby zamknąć nasze rozważania, możemy potwierdzić, że powyższe obserwacje mają bycze nastawienie, obserwując trend i wielkość podaży inwestorów długoterminowych. Tutaj mamy pokazane dwa ślady:

  • 🟣 Pokazuje rzeczywisty ślad podaży LTH, która jest obecnie na najwyższym w historii poziomie 13,82 mln BTC, co stanowi 72% podaży w obiegu.
  • 🟠 Przesunięcie zastosowane do LTH-Supply, cofając je o 155 dni. Jest to próba modelowania miejsca pierwotnego zakupu coinów przez tę grupę.

Obserwując tę ostatnią krzywą 🟠, widzimy bardzo podobny wzorzec bessy do 2018 r. pod kątem zachowań związanych z zakupami LTH. Najbardziej interesująca jest jednak niezwykle silna trajektoria w górę ↗️ podczas załamania się LUNY w maju 2022 roku.

Pomimo spadku notowań o ponad 56%, z 40 000$ do poniżej 18 000$, szeroko sięgającego delewarowania rynku i historycznych zawirowań makroekonomicznych, grupa LTH znacznie zwiększała swoje zasoby w tym okresie.

Profesjonalny wykres interaktywny

Byczy scenariusz dla Bitcoina obejmuje obecnie niezachwiane przekonanie i stały wzrost sald HODLerów. Płynne coiny nadal wypływają z giełd, względna siła nabywcza stablecoinów rośnie, a ekstremalna zmienność i poważne spadki jak dotąd nie zdołały zniechęcić najbardziej zagorzałych zwolenników Bitcoina.

Podsumowanie i wnioski

W tej edycji staraliśmy się przedstawić niedźwiedzie i bycze scenariusze dla Bitcoina, biorąc pod uwagę historycznie niski profil zmienności, który rzadko kończy się ciszą. Mając prawdopodobny gwałtowny ruch na horyzoncie, możemy wykorzystać dane on-chain, aby zmierzyć balans podaży i popytu.

Scenariusz niedźwiedzi opiera się na historycznie niskim profilu wykorzystania sieci i możliwym wydarzeniu delewarowania górników. Z nawisem o wartości 1,5 mld USD, będącym tylko jednym ze źródeł zagrożeń BTC, oraz wieloletnimi minimami zarówno w zakresie wolumenu obrotu, jak i wolumenu transferów, znaczna dystrybucja może zderzyć się z cienką księgą zleceń.

Scenariusz byczy opiera się  na HODLerach ostatniej szansy, których wypłaty podaży z giełd do portfeli są na swym najwyższym poziomie. Pomimo niewielkiej liczby względnej, przekonanie zagorzałych fanów Bitcoina jest niezachwiane, a ich salda stale rosną.


Aktualizacje dotyczące produktów

Wszystkie aktualizacje produktów, ulepszenia i ręczne aktualizacje wskaźników i danych są zapisywane w naszym changelogu zmian w celach informacyjnych. Sprawdź naszą ostatnią wrześniową aktualizację produktów, aby poznać pełny opis nowych wskaźników, konceptów Workbench oraz analizy i artykuły.

Wrześniowa aktualizacja usług

Zastrzeżenie: Powyższy raport nie zawiera żadnych porad inwestycyjnych. Wszelkie dane podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Żadna decyzja inwestycyjna nie powinna opierać się informacjach podanych tutaj, a wyłączną odpowiedzialność za własne decyzje inwestycyjne ponosisz ty.