Chốt Lời

Khi Bitcoin chạm kháng cự ở mức ATH mới là 73.000 USD, nhóm Người nắm giữ dài hạn đã tăng áp lực phân phối tổng thể của họ. Thị trường hiện đang đạt được lợi nhuận thực tế hơn 2,6 tỷ USD/ngày khi các nhà đầu tư bắt đầu hiện thực hoá một phần lợi nhuận.

Chốt Lời

Tóm tắt

  • Bitcoin đã giảm -15,4% xuống mức giá 61.000 USD so với ATH mới là 73.000 USD. Hành động giá này rất giống với chu kỳ 2018-21 trước đó.
  • Một số chỉ báo on-chain đã đánh dấu sự gia tăng của các sự kiện chốt lời, với hơn 2,6 tỷ USD lợi nhuận được hiện thực hoá khi thị trường chạm mức kháng cự.
  • Thị trường Bitcoin tổng thể có một số điểm tương đồng với các đợt phá vỡ ATH trước đây, đặc biệt là áp lực phân phối đến từ nhóm Người nắm giữ dài hạn.
💡
Xem tất cả các biểu đồ có trong ấn bản này tại The Week On-chain Dashboard.

Thị trường Bitcoin đã điều chỉnh và củng cố trên mức 61.000 USD sau khi tạm dừng xu hướng tăng mạnh mẽ trong hai tuần qua. BTC giảm -15,4% so với ATH mới 73.100 USD được thiết lập vào ngày 13 tháng 3, giá đã giao dịch xuống mức thấp cục bộ là 61.800 USD vào ngày 20 tháng 3, trước khi phục hồi trở lại mức 70.000 USD.

Nếu lập chỉ số hiệu suất giá (màu đen) kể từ ATH tháng 4 năm 2021 (thời điểm chúng tôi cho rằng tâm lý thị trường giá xuống đã hình thành), chúng ta có thể thấy sự tương đồng đáng chú ý với chu kỳ trước đó (màu xanh lam). Xét cả về thời gian và khoảng cách từ mức đỉnh tháng 4 năm 2021, thị trường đang ở vị trí gần như giống hệt với tháng 12 năm 2020 trong chu kỳ 2018-21.

Live Chart

Trong báo cáo video tuần trước, chúng tôi đã khám phá xem thị trường đã đạt đến một số mức có ý nghĩa về mặt thống kê liên quan đến Lợi nhuận chưa thực hiện được nắm giữ trong nguồn cung như thế nào. Các số liệu như MVRV và AVIV Ratio đã đạt độ lệch chuẩn +1 so với giá trị trung bình dài hạn của chúng.

Những vùng quan tâm trong quá khứ là nơi thị trường tìm thấy một mức độ kháng cự nào đó và một số nhà đầu tư bắt đầu chốt một phần lợi nhuận.

Live Chart

Khi giá giảm từ ATH xuống mức thấp gần đây là 61.200 USD, tổng cộng 2 triệu BTC đã chuyển từ trạng thái “có lời” sang “thua lỗ”. Điều này cung cấp một dấu hiệu về khối lượng các BTC đã được giao dịch ở cơ sở chi phí cao mới.

Khi thị trường phục hồi trở lại mức 66.500 USD, khoảng 1 triệu BTC đã trở lại trạng thái “có lời”. Từ hai quan sát này, chúng tôi có thể xác định rằng:

  • Khoảng 1 triệu BTC có cơ sở chi phí từ 61.200 USD đến 66.500 USD.
  • Khoảng 1 triệu BTC có cơ sở chi phí từ 66.500 USD đến mức ATH là 73.200 USD.

Đây là một trong những “cụm nguồn cung” lớn hơn, gặp phải trong các đợt giá thoái lui kể từ mức thấp nhất năm 2022, cho thấy khối lượng BTC on-chain đã tăng nhanh trong những tháng gần đây.

💡
Trang tổng quan liên quan: Một vài chỉ số và biểu đồ liên quan đến phần trăm nguồn cung có lời/thua lỗ có sẵn tại Dashboard này.
Live Chart

Chốt lời

Phần lớn trong số 2 triệu BTC này hiện có cơ sở chi phí trên 61.200 USD và đã đổi chủ gần đây khi các chủ sở hữu trước đó chi tiêu chúng để thu lại lợi nhuận. Biểu đồ bên dưới trình bày một loạt các biến thể của SOPR, là số liệu mô tả hành vi lợi nhuận thực tế này.

SOPR mô tả bội số lãi/lỗ thực tế trung bình của các nhóm được xem xét, là chỉ số anh em của MVRV và thể hiện các BTC “đã chi tiêu” ( MVRV thể hiện các BTC “chưa chi tiêu”, đo lường lãi/lỗ chưa thực hiện trung bình). Tất cả bốn biến thể đều đã được đẩy lên mức cao tương đối, trong đó biến thể Điều chỉnh theo thực thể đang tiếp cận các mức được thấy ở đỉnh thị trường tăng giá năm 2021.

Điều này cho thấy rằng các nhà đầu tư đang tăng tốc khối lượng và mức độ chốt lời trên thị trường giao ngay.

Live Chart

Khi thị trường đạt mức ATH 73.200 USD, hơn 2,6 tỷ USD lợi nhuận đã được hiện thực hoá thông qua chi tiêu on-chain. Khoảng 40% hoạt động chốt lời này có thể được quy cho nhóm Người nắm giữ dài hạn, bao gồm các nhà đầu tư thoái vốn khỏi GBTC Trust.

Phần lợi nhuận 1,56 tỷ USD còn lại được hiện thực hoá bởi những Người nắm giữ ngắn hạn khi các nhà giao dịch tận dụng thanh khoản đang chảy vào và động lượng thị trường. Lợi nhuận thực tế của cả hai nhóm đã đạt mức tương tự như đỉnh điểm của thị trường tăng giá năm 2021.

Live Chart

Chúng ta cũng có thể thấy sự thống trị của nhóm Người nắm giữ dài hạn đang tăng lên trong tất cả các sự kiện chốt lời. Điều này phù hợp với báo cáo trước đây (WoC-11), trong đó chúng tôi ghi nhận mức chi tiêu LTH tăng lên khi thị trường bứt phá lên ATH mới.

Kiểu hành vi này là điển hình trong tất cả các chu kỳ Bitcoin trước đó mà chúng tôi đã ghi lại trong báo cáo; Following the Smart Money. Từ quan điểm này, các nhà phân tích có thể bắt đầu coi LTH là một nhóm thuần tập ngày càng quan trọng khi đánh giá mức độ áp lực nguồn cung bên bán.

Live Chart

Cuối cùng, chúng ta có thể tham khảo một biểu đồ khá hấp dẫn, biểu thị các cụm nguồn cung Bitcoin theo thời gian và theo độ tuổi. Chúng tôi đã đánh dấu bằng màu xanh lam các điểm phá vỡ trước đó lên ATH mới, thúc đẩy quá trình chuyển đổi rõ rệt sang “nguồn cung nóng”.

Những màu sắc ấm hơn này cho thấy một tỷ lệ lớn nguồn cung cũ đã bắt đầu giao dịch, đổi chủ và được định giá lại theo giá giao ngay hiện tại. Chúng ta có thể thấy rằng điều này có xu hướng đặc trưng cho “Giai đoạn hưng phấn” của các thị trường tăng giá trước đó và cho đến nay các mô hình rất giống nhau đang diễn ra.

Từ điều này, chúng ta có thể kết luận rằng giá cao hơn có xu hướng kích hoạt nguồn cung không hoạt động nhiều hơn, đưa nguồn cung kém thanh khoản cũ trở lại lưu thông thanh khoản. Điều này phản ánh một sự kiện chuyển giao tài sản, trong đó những người nắm giữ dài hạn phân phối nguồn cung để kiếm lợi nhuận và đáp ứng các làn sóng nguồn cầu mới đang chảy vào.

Live Dashboard

Tóm tắt và Kết luận

Thị trường Bitcoin đã tăng lên mức ATH mới trên 73.000 USD, gây ra sự gia tăng các sự kiện chốt lời của nhóm Người nắm giữ dài hạn. Thị trường hiện đang có lợi nhuận thực tế hơn 2,6 tỷ USD/ngày, cho thấy nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu hiện thực hoá một phần lợi nhuận. Tuy nhiên, đây không phải là hành vi thị trường không điển hình và rất giống với các mô hình thị trường được quan sát thấy trong tất cả các đợt phá vỡ ATH của các chu kỳ trước đó.


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này không cung cấp bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Tất cả dữ liệu chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và giáo dục. Các quyết định đầu tư không nên được đưa ra dựa trên thông tin được cung cấp ở đây và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của chính mình.‌

Các số liệu số dư Sàn giao dịch được lấy từ cơ sở dữ liệu toàn diện có các địa chỉ được dán nhãn của Glassnode, được tích lũy thông qua thông tin sàn giao dịch được công bố chính thức và thuật toán phân cụm độc quyền. Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo độ chính xác tối đa trong việc thể hiện số dư trên sàn giao dịch, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là những số liệu này không phải lúc nào cũng phản ánh toàn bộ dự trữ của sàn giao dịch, đặc biệt khi sàn giao dịch không tiết lộ địa chỉ chính thức của họ. Chúng tôi kêu gọi người dùng thận trọng khi sử dụng các số liệu này. Glassnode sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai lệch hoặc khả năng không chính xác nào. Vui lòng đọc Thông báo Minh bạch của chúng tôi khi sử dụng dữ liệu sàn giao dịch.


  • Tham gia kênh Telegram của chúng tôi.
  • Để tìm hiểu các chỉ số và biểu đồ on-chain hãy truy cập Glassnode Studio.
  • Để có thông báo tự động về các chỉ số on-chain và hoạt động của các sàn giao dịch, hãy truy cập Glassnode Alerts Twitter.