Theo Dõi Cá Voi

Các Cá voi Bitcoin thường được xem là các thực thể quan trọng có thể gây ảnh hưởng lớn đến hiệu suất giá. Trong ấn bản này, chúng tôi đã tách riêng hoạt động đang tăng mạnh của các Cá voi trong những tháng gần đây và phát triển một bộ công cụ để theo dõi hành vi của chúng.

Theo Dõi Cá Voi

Tóm tắt

 • Thông qua các quan sát về sự thay đổi số dư của các thực thể on-chain khác nhau, chúng tôi đã tách riêng các cá voi (hơn 1k BTC) là một trong những nhóm chính tương tác với sàn giao dịch trong những tuần gần đây.
 • Sự thống trị của khối lượng dòng vào sàn giao dịch liên quan đến các cá voi là rất lớn, chiếm 41% tổng số. Trong số này, hơn 82% được chuyển lên Binance, sàn giao dịch lớn nhất trong ngành.
 • Chúng tôi cũng có thể xác định rằng nhiều thực thể cá voi đang hoạt động này được phân loại là Người nắm giữ ngắn hạn, với hoạt động đáng chú ý xung quanh các đỉnh/đáy của thị trường cục bộ.
 • Từ đó, chúng tôi phát triển một bộ chỉ báo để giúp theo dõi hành vi on-chain của chúng, tìm cách phát hiện các giai đoạn chốt lời hoặc lỗ vượt mức.

🪟 Xem tất cả các biểu đồ có trong báo cáo này tại The Week On-chain Dashboard.


Theo dõi Cá voi

Khi thị trường cố gắng vượt qua mức $30k lần đầu tiên vào giữa tháng 4, số dư của hầu hết các nhóm ví đã bước vào chế độ phân phối kéo dài đến giữa tháng 6. Mô hình này bắt đầu thay đổi trong đợt phục hồi giá thứ hai lên $30k vào cuối tháng 6.

Chỉ số Trend Accumulation Score by Cohort bên dưới cho thấy rằng các thực thể nhỏ nhất (<100 BTC) đã giảm chi tiêu của họ trong tháng qua. Mặt khác, nhóm cá voi (>1k BTC) đã thể hiện hành vi khác nhau, với cá voi >10k BTC phân phối và cá voi 1k-10k tích lũy với tốc độ cao hơn đáng kể.

Live Engine Room

Chúng tôi đã khám phá hành vi dài hạn của cá voi trong báo cáo gần đây với tiêu đề The Shrimp Supply Sink. Trong báo cáo này, chúng tôi đã chứng minh rằng các thực thể cá voi đã chứng kiến sự suy giảm số dư tổng hợp của họ trong suốt lịch sử Bitcoin. Biểu đồ bên dưới củng cố điều này, với các thực thể cá voi chiếm 46% tổng nguồn cung, giảm từ 63% vào đầu năm 2021.

Điều quan trọng cần lưu ý là ở đây, các thực thể Cá voi sẽ bao gồm các sàn giao dịch, cũng như các cổ phần tập trung lớn như các sản phẩm ETF, GBTC, WBTC và các cổ phần công ty như Microstrategy.

Live Advanced Chart

Để xóa Sàn giao dịch khỏi tệp dữ liệu, chúng tôi chỉ có thể tách riêng các đồng coin di chuyển giữa các thực thể Cá voi và sàn giao dịch. Biểu đồ bên dưới cho thấy tổng số dư của Cá voi đã giảm 255k BTC kể từ ngày 30 tháng 5.

Đây là mức giảm số dư hàng tháng lớn nhất trong lịch sử, đạt -148k BTC/tháng. Điều này chỉ ra rằng có những thay đổi lớn đang xảy ra trong nhóm Cá voi Bitcoin đáng để chúng tôi tìm hiểu sâu hơn.

Live Professional Workbench

Cải tổ Ví Cá voi

Để khám phá sự khác biệt trong nhóm cá voi, chúng ta có thể quan sát những thay đổi về nguồn cung thuộc sở hữu của từng nhóm con trong 30 ngày qua:

 • 🔴 Cá voi >100k BTC đã chứng kiến số dư tăng +6.6k BTC.
 • 🔵 Cá voi có 10k-100k BTC đã giảm -49k BTC trong số dư.
 • 🟢 Cá voi sở hữu 1k-10k BTC đã chứng kiến số dư tăng khoảng +33.8k BTC.
Live Professional Workbench

Trên tất cả các nhóm cá voi (bao gồm cả các sàn giao dịch), chúng ta có thể thấy mức giảm ròng chỉ -8.7k BTC trong tháng trước. Bất chấp các giá trị cực đoan được hiển thị trong chỉ số Trend Accumulation Score các thực thể cá voi có phần trung lập trong những tháng gần đây.

Chúng tôi có một trường hợp trong đó:

 • Dòng vào quy mô lớn liên quan đến cá voi đổ vào các sàn giao dịch, với 255k BTC chảy từ cá voi sang các sàn giao dịch.
 • Trong nội bộ, các nhóm con cá voi đang chứng kiến số dư thay đổi về quy mô trong khoảng từ -49k đến +33.8k BTC.
 • Tổng cộng, nhóm cá voi chỉ chứng kiến dòng ra ròng là -8.7k BTC.

Sự thay đổi số dư tổng tương đối bằng phẳng, tuy nhiên vẫn có những thay đổi đáng kể diễn ra cả trong nội bộ và thông qua dòng chảy sàn giao dịch, nên rất có khả năng các thực thể cá voi này đang chuyển tiền trong nội bộ. Chúng tôi sẽ gọi đây là “Cải tổ Ví Cá voi”.

Live Professional Workbench

Để kiểm tra giả thuyết Cải tổ Ví Cá voi này, chúng ta có thể điều tra sự thay đổi vị thế trong 30 ngày đối với các nhóm cá voi (>10K BTC 🟥 và 1k-10k BTC 🟦). Mục tiêu là tìm ra các khoảng thời gian mà một nhóm thấy số dư tăng lên, trong khi nhóm kia thấy quy mô giảm tương tự.

Trong biểu đồ bên dưới, chúng tôi đã đánh dấu các khoảng thời gian có thể xác định được mối tương quan nghịch đảo mạnh từ -0.55 trở xuống 🟩. Chúng ta có thể thấy rằng khoảng thời gian như vậy trùng khớp với đợt tăng giá gần đây của thị trường hướng tới phạm vi giá $30k.

Do đó gợi ý rằng, gần đây các cá voi thực sự đã thể hiện sự thay đổi số dư tương đối trung tính, với phần lớn hoạt động gần đây của họ được xáo trộn thông qua các sàn giao dịch.

Live Professional Workbench

Cá voi và Sàn giao dịch

Từ hành vi này của cá voi, giờ đây chúng ta có thể cố gắng quan sát bất kỳ tác động nào đối với thị trường, với sự tập trung vào các sàn giao dịch. Biểu đồ tiếp theo có thể được sử dụng để phân tích mối quan hệ giữa các thực thể cá voi và các sàn giao dịch thông qua hai dấu vết:

 • 🟪 Dòng tiền vào sàn giao dịch tính theo BTC được quy cho cá voi.
 • 🔵Phần trăm của tất cả các dòng tiền được quy cho cá voi.

Trong đợt phục hồi gần đây, khối lượng dòng vào liên quan đến cá voi đi vào các sàn giao dịch đã tăng khá đáng kể, đạt +16.3k BTC/ngày. Mức thống trị của cá voi này chiếm 41% trong tất cả các dòng tiền vào sàn giao dịch, tương đương với sự sụp đổ của LUNA (39%) và FTX (33%).

Live Professional Workbench

Phân tích Dòng vốn liên quan đến cá voi tới các Sàn giao dịch có thể được sử dụng làm đại diện cho ảnh hưởng của chúng đối với cân bằng cung và cầu. Dòng chảy ròng từ cá voi qua sàn giao dịch có xu hướng dao động trong khoảng ±5k BTC/ngày trong năm năm qua.

Tuy nhiên, trong suốt tháng 6 và tháng 7 năm nay, dòng tiền vào của cá voi duy trì ở mức cao từ 4k đến 6.5k BTC/ngày.

Live Professional Workbench

Chúng tôi sẽ quay trở lại một công cụ tương quan đơn giản để xác định các giai đoạn mà cá voi thống trị dòng chảy sàn giao dịch toàn cầu. Biểu đồ bên dưới cho thấy các giai đoạn có mối tương quan cao (0.75 trở lên) giữa dòng chảy ròng của Cá voi và dòng chảy ròng của sàn giao dịch toàn cầu 🟥 (gợi ý về sự thống trị của cá voi), với ba giai đoạn chính sau:

 1. Thị trường tăng giá 2017 bước vào thị trường giảm giá năm 2018 (giai đoạn thị trường chuyển tiếp và trưởng thành).
 2. Giai đoạn sau tháng 3 năm 2020 (các tổ chức bắt đầu tham gia và sự mở rộng của GBTC ).
 3. Cuối năm 2021 đến năm 2022 (sự kiện FTX/Alameda).

Từ quan điểm này, một lần nữa chúng ta có thể thấy rằng hành vi của Cá voi (khuynh hướng dòng tiền vào mạnh) khá khác biệt so với phần còn lại của thị trường (khuynh hướng dòng tiền ra khiêm tốn).

Live Professional Workbench

Có thể cho rằng thành phần thú vị nhất của hành vi này là điểm đến của những đồng coin. Nếu chia nhỏ khối lượng dòng vào, chúng ta có thể thấy rằng khoảng 82% dòng chảy từ cá voi sang sàn giao dịch đang hướng đến Binance 🟨, trong khi Coinbase 🟦 chiếm 6.8% và tất cả các sàn giao dịch khác chiếm 11.2%.

Điều này ám chỉ rằng gần 34% dòng tiền của cá voi trong đợt tăng giá tháng 7 đã được gửi lên Binance, với sự gia tăng mạnh mẽ về sự thống trị của Binance có thể quan sát thấy trong 12 tháng qua. Điều này cũng nói lên một số khác biệt theo khu vực mà chúng tôi đã quan sát thấy trong những tuần trước (WoC 26).

Live Professional Workbench

Cá voi Ngắn hạn

Sau khi xác định rằng các thực thể cá voi đang thống trị hoạt động sàn giao dịch hiện tại, chúng tôi có thể kết nối những quan sát này với báo cáo tuần trước, trong đó chúng tôi lưu ý rằng hầu hết hoạt động sàn giao dịch được liên kết với Người nắm giữ ngắn hạn (WoC 29).

Sự thống trị của Người nắm giữ ngắn hạn đối với dòng tiền vào sàn giao dịch đã bùng nổ lên 82%, hiện cao hơn đáng kể so với phạm vi dài hạn trong năm năm qua (thường là 55%-65%). Từ đó, chúng ta có thể thiết lập một trường hợp rằng phần lớn hoạt động giao dịch gần đây được thúc đẩy bởi các Cá voi hoạt động trong thị trường năm 2023 (và do đó được phân loại là những người nắm giữ ngắn hạn).

Live Professional Workbench

Nếu chúng ta xem xét mức độ Lãi/Lỗ thực tế của khối lượng chảy vào sàn giao dịch của Người nắm giữ ngắn hạn thì rõ ràng là những nhà đầu tư mới hơn này đang giao dịch trong điều kiện thị trường cục bộ. Mỗi đợt phục hồi và điều chỉnh kể từ khi FTX sụp đổ đã chứng kiến mức tăng hơn 10k BTC trong lợi nhuận hoặc thua lỗ của STH.

Live Professional Workbench

Hành vi này thậm chí còn rõ ràng hơn khi chúng tôi xem xét xu hướng lãi/lỗ ròng đối với các đồng coin được nhóm STH gửi đến các sàn giao dịch. Ở đây, chúng tôi có thể thấy các thái cực của thị trường cục bộ khi STH chốt lời 🟥, hoặc lỗ 🟩 ở mức cao, được biểu thị từ việc số liệu này đang giao dịch trên hoặc dưới ± 0.3.

Live Professional Workbench

Short-Term Holder SOPR 🟠 là một công cụ mạnh mẽ khác để cung cấp hợp lưu cho hành vi giao dịch cục bộ này trên thị trường giao ngay. SOPR theo dõi tỷ lệ giữa giá chi tiêu trung bình (thanh lý) và giá mua vào của Người nắm giữ ngắn hạn.

Biểu đồ sau sử dụng một dải độ lệch tiêu chuẩn (90 ngày) cho các khoảng thời gian mà các khoản lãi hoặc lỗ vượt mức được thực hiện. Chúng ta có thể thấy một số trường hợp trong đó các dải giá này bị chọc thủng quanh các thái cực thị trường cục bộ 2023.

Live Professional Chart

Cuối cùng, chúng ta có thể kết hợp những quan sát này bằng cách sử dụng Workbench để phát triển một công cụ giúp làm nổi bật khi những điều kiện này được đáp ứng:

 1. STH SOPR đang giao dịch trên dải trung bình + 1sd (90 ngày).
 2. Lãi/lỗ ròng tương đối của STH trên các sàn giao dịch vượt quá 0.3.

Công cụ này có thể giúp xác định thời điểm nhóm STH đang chốt lời khoản lợi nhuận lớn so với lịch sử gần đây. Đã có một số sự kiện như vậy trong suốt năm 2023, với nhiều sự kiện thiết lập đỉnh thị trường cục bộ.

Live Professional Workbench

Tóm tắt và Kết luận

Các thực thể Cá voi Bitcoin thường được cho là có ảnh hưởng chính đến hành động giá thị trường. Mặc dù khá khó khăn để theo dõi và giám sát các thực thể này nhưng dường như họ hoạt động ngày càng tích cực hơn trong những tháng gần đây. Đặc biệt, 42% dòng tiền vào sàn giao dịch có liên quan đến các thực thể cá voi, với phần lớn trong số này được chuyển lên Binance.

Chúng ta cũng có thể suy luận rằng hầu hết các thực thể cá voi đang hoạt động được phân loại là Người nắm giữ ngắn hạn. Bằng cách kết hợp những quan sát này, chúng tôi có thể phát triển một bộ công cụ để theo dõi các giai đoạn mà nhóm này tích cực chốt lời và lỗ. Từ đó, chúng tôi có thể phát triển một bộ công cụ giúp điều hướng các thái cực của thị trường cục bộ bằng cách sử dụng dữ liệu on-chain.


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này không cung cấp bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Tất cả dữ liệu chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và giáo dục. Các quyết định đầu tư không nên được đưa ra dựa trên thông tin được cung cấp ở đây và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của chính mình.‌


 • Tham gia kênh Telegram của chúng tôi.
 • Theo dõi chúng tôi và liên hệ trên Twitter.
 • Truy cập Glassnode Forum để thảo luận và phân tích dài hạn.
 • Để tìm hiểu các chỉ số và biểu đồ on-chain hãy truy cập Glassnode Studio.
 • Để có thông báo tự động về các chỉ số on-chain và hoạt động của các sàn giao dịch, hãy truy cập Glassnode Alerts Twitter.‌