Chiếm Ưu Thế

Bitcoin tiếp tục dẫn đầu như một trong những tài sản hoạt động tốt nhất trên toàn cầu năm 2023. Không chỉ tăng giá hơn 140% so với đầu năm mà Bitcoin còn tăng gấp đôi so với Vàng và vẫn thống trị so với phần còn lại của thị trường tài sản kỹ thuật số.

Chiếm Ưu Thế

Tóm tắt

 • Bitcoin đã phá vỡ mức giá tâm lý 40,000 USD, đạt mức lợi nhuận ấn tượng +140% tính đến thời điểm hiện tại và vượt trội hơn hẳn so với Vàng.
 • So với các chu kỳ trước, BTC hiện giống một cách kỳ lạ với các chu kỳ 2015-17 và 2018-22 về thời gian phục hồi và mức sụt giảm từ ATH.
 • Với một năm ấn tượng như vậy, phần lớn các nhà đầu tư Bitcoin hiện đã quay trở lại trạng thái có lời, với một vài số liệu đang chuyển sang “xu hướng tăng sôi động”.
📊
Xem tất cả các biểu đồ được đề cập trong báo cáo này tại The Week On-chain Dashboard.

Bitcoin đã vượt mốc 40,000 USD vào đầu tháng 12, đưa ra một lời nhắc nhở khác về năm 2023 đáng chú ý như thế nào đối với tài sản này. Trong ấn bản tuần này, chúng tôi sẽ so sánh hiệu suất tương đối của Bitcoin với các tài sản khác trong năm 2023 và các chu kỳ trước đây. Chúng tôi cũng sẽ đánh giá các chỉ số on-chain liên quan đến phản ứng của nhà đầu tư với một tuần có hiệu suất gía mạnh mẽ khác của thị trường.

Đáng chú ý là Vàng cũng đã đạt mức cao nhất mọi thời đại mới trên 2,110 USD trong tuần này, thiết lập mức cao lịch sử mới so với tất cả các loại tiền tệ pháp định. Từ đầu năm đến nay, BTC đã vượt trội hơn cả USD và Vàng:

 • 🟠 BTC so với USD: +141.6%
 • 🟡 BTC so với Vàng: +106.6%
Live Chart

Trong năm nay, Bitcoin cũng liên tục đạt hiệu suất mạnh nhất trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số, Ethereum và các thị trường Altcoin khác chỉ có sự gia tăng về sức mạnh tương đối trong những tháng gần đây. Tổng mức tăng trưởng so với đầu năm về vốn hóa thị trường của các nhóm này rất ấn tượng:

 • 🟠 Bitcoin: +141.6%
 • 🔵 Ethereum: +79.4%
 • 🔴 Altcoin (không bao gồm ETH và Stablecoin): +62.3%
🛠️
Mẹo Workbench: Biểu đồ này chỉ số hoá giá cho ngày 1 tháng 1 năm 2023 bằng cách sử dụng hàm value_at(m1,"2023-01-01"), trả về giá tại ngày tham chiếu.
Live Chart

Hiệu suất thị trường đối với BTC kể từ đỉnh chu kỳ cũng rất giống với giai đoạn 2013-17 và 2017-21. Lưu ý rằng ở đây chúng tôi sử dụng mức giá BTC vào tháng 4 năm 2021 làm đỉnh chu kỳ, mức giá mà chúng tôi đánh giá là điểm tham chiếu tốt hơn để so sánh thời lượng chu kỳ. Điều này dựa trên cơ sở của một loạt các chỉ số báo hiệu rằng đây là đỉnh của tâm lý thị trường, tỷ lệ chấp nhận và niềm tin của nhà đầu tư (xem WoC-4 từ tháng 1 năm 2022 với tiêu đề Sizing Up a Bitcoin Bear).

 • 🔴 2013-17: giảm -42% từ ATH
 • 🔵 2017-21: giảm -39% từ ATH
 • ⚫ 2021-23: giảm -37% từ ATH
🛠️
Mẹo Workbench: Biểu đồ này sử dụng kết hợp các hàm tập hợp con và hàm dịch chuyển để tách biệt giá trong một phạm vi ngày được chỉ định, sau đó chuyển các số liệu sang cùng một trục x.
Live Chart

Nếu đánh giá hiệu suất chu kỳ từ một thái cực ngược lại là đáy chu kỳ, chúng ta có thể thấy những điểm tương tự với các chu kỳ 2015-18 và 2018-22. BTC tăng +146% kể từ mức đáy được thiết lập sau sự kiện FTX vào tháng 11 năm 2022, tạo ra lợi nhuận ~1 năm tốt nhất trong hai chu kỳ gần nhất. Hiệu suất tổng thể vẫn rất phù hợp với các chu kỳ trước đây trong cùng thời gian phục hồi.

 • 🔵 2015-18: +119%
 • 🟢 2018-22: +128%
 • ⚫ 2022-23: +146%
Live Chart

Một khuôn khổ khác để xem xét sức mạnh tương đối của xu hướng tăng này là đo lường độ sâu của các đợt giảm giá tính từ đỉnh cục bộ gần nhất. Lần điều chỉnh sâu nhất năm 2023 chỉ ở mức -20.1%, là mức điều chỉnh thấp nhất trong bất kỳ xu hướng tăng vĩ mô lịch sử nào.

Bull market 2016-2017 chứng kiến các lần điều chỉnh thường vượt quá -25%, trong khi năm 2019 đã giảm hơn -62% so với đỉnh tháng 7 năm 2019 là 14,000 USD. Điều này cho thấy mức hỗ trợ nguồn cầu cơ bản năm 2023 phù hợp với động lực nguồn cung ngày càng thắt chặt mà chúng tôi đã đề cập trong WoC-45WoC-46.

📊
Các chỉ số theo dõi Hiệu suất Chu kỳ của Bitcoin và Ethereum trên có sẵn trong Trang tổng quan Hiệu suất Giá được tuyển chọn của chúng tôi.
Live Chart

Gia tăng hoạt động sàn giao dịch

Sau những giai đoạn hoạt động ấn tượng, việc giám sát các giao dịch liên quan đến sàn giao dịch và tìm kiếm bất kỳ sai lệch đáng chú ý nào trong hoạt động hoặc dòng vốn trở nên thận trọng. Mặc dù có một năm phát triển mạnh mẽ, số lượng giao dịch gửi tiền lên các sàn vẫn tiếp tục giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong nhiều năm, tạo nên một quan sát khác thường.

Live Chart

Tuy nhiên, không giống như các chu kỳ trước, giờ đây chúng tôi phải xem xét số lượng giao dịch trong bối cảnh xuất hiện người mua dung lượng khối mới: Các bản khắc (Inscriptions). Vì mỗi khối Bitcoin có giới hạn dữ liệu dung lượng khối hạn chế, nên những khoảng thời gian mà Inscription được trả phí cao hơn có thể “loại bỏ” các khoản tiền gửi đến sàn giao dịch đang được trả phí thấp hơn.

Nếu xem xét số tiền vào sàn giao dịch dưới dạng phần trăm của tất cả các giao dịch 🟠, có thể thấy nó đã giảm từ khoảng 26% trong tháng 5 xuống chỉ còn 10% hiện tại. Tuy nhiên, nếu điều chỉnh Inscription, chỉ so sánh lượng tiền vào với các giao dịch không thuộc Inscription 🔵, chúng tôi quan sát thấy mức giảm khiêm tốn hơn vào khoảng 20%.

Điều này cho thấy rằng Inscription hiện sẵn sàng trả phí ưu tiên cao hơn so với các khoản tiền gửi liên quan đến sàn giao dịch.

Live Chart

Xem xét từ góc độ khối lượng on-chain, chúng ta có thể thấy dòng tiền vào và ra khỏi các sàn giao dịch từ đầu năm đến nay đã tăng đáng kể từ 930 triệu USD lên hơn 3 tỷ USD (+220%). Điều này nhấn mạnh sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà đầu tư đối với hoạt động giao dịch, tích lũy, đầu cơ và sử dụng các sàn giao dịch cho dịch vụ của họ.

Live Chart

Với sự gia tăng lớn về khối lượng trên sàn giao dịch, một quan sát thú vị xuất hiện từ việc phân tích quy mô trung bình của các khoản tiền gửi vào sàn giao dịch. Số liệu này đã có sự phục hồi không hề nhỏ, tăng gần bằng ATH trước đó là 30,000 USD cho mỗi khoản tiền gửi.

Có vẻ như tiền gửi sàn giao dịch đang bị thống trị bởi các nhà đầu tư di chuyển số tiền ngày càng lớn. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của các tổ chức khi ngày ra quyết định quan trọng về ETF đang đến gần vào tháng 1 năm 2024.

Live Chart

Mặc dù số lượng giao dịch đến và đi từ các sàn giao dịch tương đối thấp nhưng khối lượng vào/ra chiếm 72.2% tổng khối lượng on-chain, bằng với ATH trước đó. Điều này nhấn mạnh một tỷ lệ đáng kể thông lượng on-chain có liên quan đến hoạt động sàn giao dịch, khi các nhà đầu tư gửi và rút tiền với quy mô và khối lượng ngày càng tăng.

Live Chart

Nguồn cung chuyển sang trạng thái có lời

Đợ tăng giá năm 2023 đã đẩy Bitcoin lên trên hai mức giá on-chain quan trọng:

 1. Giá Thực tế trong tháng 1, đưa đơn vị BTC trung bình vào trạng thái có lời (bao gồm các BTC không hoạt động lâu năm và đã bị mất).
 2. Giá Trung bình Thị trường Thực tế trong tháng 10, đưa nhà đầu tư hoạt động trung bình có lợi nhuận trở lại.

Với việc thị trường hiện đang giao dịch tích cực cao hơn Giá Trung bình Thị trường Thực ($31,000), phần lớn những người nắm giữ Bitcoin sẽ thấy danh mục đầu tư của họ phục hồi sau bear market năm 2022. Trong lịch sử, điều này báo hiệu một sự chuyển đổi mang tính xây dựng hướng tới một bull market sôi động hơn.

🕰️
Giá Trung bình Thị trường Thực tế được phát triển như một phần trong Cointime Economics report, bao gồm một khuôn khổ mới cho phân tích Bitcoin on-chain.
Live Chart

Từ góc độ Người nắm giữ Dài hạn, đợt phục hồi từ đầu năm đến nay đã khiến tỷ lệ nắm giữ có lời của họ tăng từ 56% lên 84%. Con số này đã vượt qua giá trị trung bình mọi thời đại là 81.6%.

Những phá vỡ trước đây trên mức này trong lịch sử phù hợp với quá trình chuyển đổi sang các thị trường có xu hướng tăng mạnh, mang lại sự hợp lưu với nhận định phía trên.

Live Chart

Nhóm Người nắm giữ Ngắn hạn hầu như hoàn toàn có lãi, với hơn 95% cổ phần nắm giữ của họ có cơ sở chi phí thấp hơn giá giao ngay hiện tại. Chỉ số này cao hơn độ lệch chuẩn dài hạn +1 và một lần nữa về mặt lịch sử có liên quan đến xu hướng tăng.

Live Chart

Lợi nhuận biên được hiện thực hoá

Sau khi xác định được rằng một số nhóm nhà đầu tư đã có lời trở lại, bước hợp lý tiếp theo là đánh giá xem liệu có bất kỳ thay đổi rõ ràng nào trong việc chốt lời và chi tiêu của các nhóm này hay không. Về vấn đề này, chúng ta có thể sử dụng số liệu SOPR để cung cấp cái nhìn về bội số lãi hoặc lỗ trung bình.

Hiện tại, một số biến thể SOPR đang giao dịch trên 1.0, cho thấy số coin chi tiêu trung bình đang mang lại lợi nhuận cho nhiều nhóm:

 • 🟠 Thị trường rộng hơn: SOPR = 1.09 (lợi nhuận trung bình +9%)
 • 🔴 Người nắm giữ Ngắn hạn: STH-SOPR = 1.01 (lợi nhuận trung bình +1%)
 • 🔵 Người nắm giữ Dài hạn: LTH-SOPR = 1.46 (lợi nhuận trung bình +46%)
🛠️
Mẹo Workbench: Chúng tôi sử dụng câu lệnh điều kiện nếu-thì để làm nổi bật các khoảng thời gian trong đó cả 3 biến thể của chỉ số SOPR đều cao hơn mức hòa vốn là 1.0.
Live Chart

Chúng tôi có thể mở rộng thêm bằng cách theo dõi số ngày liên tiếp trong đó cả ba biến thể SOPR đều giao dịch trên 1.0. Đợt phục hồi hiện tại đã chứng kiến tình trạng này kéo dài trong 44 ngày, dài hơn thời gian trung bình là 17 ngày và cũng là khoảng thời gian dài nhất kể từ ATH tháng 11 năm 2021.

Nhìn chung, điều này cho thấy rằng phần lớn những người nắm giữ Bitcoin đang có lời và có đủ nhu cầu đang đổ vào để hấp thụ nguồn cung được phân phối.

Live Chart

Lợi nhuận thực tế ròng tính theo USD trong thị trường đã đạt 324 triệu USD/ngày, vẫn thấp hơn các đỉnh trong giai đoạn sau của bull market năm 2021 (hơn 3 tỷ USD/ngày).

Điều này cho thấy rằng mặc dù hiệu suất thị trường rất mạnh và các nhà đầu tư đang được hưởng lợi nhuận đáng kể nhưng nó vẫn nằm trong giai đoạn đầu của bull market chứ không phải giai đoạn cuối.

Live Chart

Tóm tắt và kết luận

Bitcoin tiếp tục dẫn đầu với tư cách là một trong những tài sản hoạt động tốt nhất trên toàn cầu trong năm 2023. BTC không chỉ tăng hơn 140% so với đầu năm mà còn tăng gấp đôi so với Vàng và vẫn thống trị so với phần còn lại của thị trường tài sản kỹ thuật số.

Với hiệu suất mạnh mẽ như vậy, đại đa số người nắm giữ Bitcoin hiện đang có lời trở lại, với một tỷ lệ nhỏ trong số họ đang chốt lời. Một vài số liệu on-chain cho thấy đợt phục hồi gần đây đã đẩy thị trường ra khỏi “vùng phục hồi chuyển tiếp” và giờ đây gần giống với “thị trường tăng trưởng sôi động” hơn.


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này không cung cấp bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Tất cả dữ liệu chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và giáo dục. Các quyết định đầu tư không nên được đưa ra dựa trên thông tin được cung cấp ở đây và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của chính mình.‌

Các số liệu số dư Sàn giao dịch được lấy từ cơ sở dữ liệu toàn diện có các địa chỉ được dán nhãn của Glassnode, được tích lũy thông qua thông tin sàn giao dịch được công bố chính thức và thuật toán phân cụm độc quyền. Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo độ chính xác tối đa trong việc thể hiện số dư trên sàn giao dịch, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là những số liệu này không phải lúc nào cũng phản ánh toàn bộ dự trữ của sàn giao dịch, đặc biệt khi sàn giao dịch không tiết lộ địa chỉ chính thức của họ. Chúng tôi kêu gọi người dùng thận trọng khi sử dụng các số liệu này. Glassnode sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai lệch hoặc khả năng không chính xác nào. Vui lòng đọc Thông báo Minh bạch của chúng tôi khi sử dụng dữ liệu sàn giao dịch.


 • Tham gia kênh Telegram của chúng tôi.
 • Để tìm hiểu các chỉ số và biểu đồ on-chain hãy truy cập Glassnode Studio.
 • Để có thông báo tự động về các chỉ số on-chain và hoạt động của các sàn giao dịch, hãy truy cập Glassnode Alerts Twitter.